Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Arddangosfa Myfyrwyr Cyrsiau Ffotograffiaeth yn Oriel Colwyn

Mae chwech o fyfyrwyr Celf Coleg Llandrillo yn arddangos eu gwaith ar hyn o bryd yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn.

Bob blwyddyn, mae'r galeri ffotograffiaeth yn manteisio ar y cyfle i gefnogi ac arddangos arddangosfa grŵp terfynol y myfyrwyr sy'n cwblhau cyrsiau FdA a BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth yng Ngholeg Llandrillo.

Mae arddangosfa eleni, o’r enw ‘SONDER’, yn cynnwys gwaith gan chwe myfyriwr: Anthony Harrison, Thomas Wyn Jones, Sophie Beddow, Connor Williams, Kev Curtis, a Hari Cenin Roberts.

⁠Mae mynediad i'r arddangosfa yn rhad ac am ddim ac mi fydd agor hyd at 31 Mai.

⁠Eglurodd Tim Williams, darlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Llandrillo:

"Mae'r sioe derfynol eleni yn cydnabod unigoliaeth y myfyrwyr ac amrywiaeth eu prosiectau. Mae pob myfyriwr wedi archwilio llwybr personol iawn ac wrth weld eu gwaith ochr yn ochr wedi'i arddangos mewn oriel mor anrhydeddus ag Oriel Conwy, rydym yn gallu gwerthfawrogi eu dawn ac ansawdd y gwaith."

"Hoffwn longyfarch bob un ohonynt ar eu llwyddiant ac edrychaf ymlaen at weld i ble bydd Celf yn eu harwain yn y dyfodol."

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth yn y coleg, cliciwch yma.

Each year, the photography gallery takes the opportunity to support and showcase the final group exhibitions from students completing FdA and BA(Hons) Photography courses at Coleg Llandrillo.

The exhibit this year, ‘SONDER’ features work from six students: Anthony Harrison, Thomas Wyn Jones, Sophie Beddow, Connor Williams, Kev Curtis, and Hari Cenin Roberts.

Admission to the exhibition is free, and will remain open until the 31st of May.

Tim Williams, Art and Design lecturer at Coleg Llandrillo, explained,

“The final show this year really is testament to their individuality and the diversity of their projects. Each student has explored a very personal path and when their works are presented alongside each other in a prestigious gallery such as Oriel Colwyn, the abundance of talent and quality shines through”

“I’d like to congratulate each and every one of them on their success, and I look forward to seeing where their future in Art takes them”.

To find out more about Art, Design and Photography courses available at college, please click here.

Each year, the photography gallery takes the opportunity to support and showcase the final group exhibitions from students completing FdA and BA(Hons) Photography courses at Coleg Llandrillo.

The exhibit this year, ‘SONDER’ features work from six students: Anthony Harrison, Thomas Wyn Jones, Sophie Beddow, Connor Williams, Kev Curtis, and Hari Cenin Roberts.

Admission to the exhibition is free, and will remain open until the 31st of May.

Tim Williams, Art and Design lecturer at Coleg Llandrillo, explained,

“The final show this year really is testament to their individuality and the diversity of their projects. Each student has explored a very personal path and when their works are presented alongside each other in a prestigious gallery such as Oriel Colwyn, the abundance of talent and quality shines through”

“I’d like to congratulate each and every one of them on their success, and I look forward to seeing where their future in Art takes them”.

To find out more about Art, Design and Photography courses available at college, please click here.