Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr yn Cynnal Arddangosiad Ffilm

Cyn bo hir, bydd myfyrwyr Lefel 3 Cyfryngau Creadigol Coleg Menai yn arddangos eu sgiliau gwneud ffilmiau yn noson Premiere Ffilm gyntaf erioed y coleg.

Bydd y digwyddiad, a gynhelir ar 6 Mehefin am 7pm yn Pontio ym Mangor, yn cynnwys cyfres o ffilmiau byr a grëwyd gan y myfyrwyr. Bydd ffilmiau ar ffurf fideos cerddoriaeth, rhaglenni dogfen, ffilmiau byr, a fideos hyrwyddo, o fewn genres megis arswyd, animeiddio, a chwaraeon.

Craig Roberts, darlithydd Cyfryngau Coleg Menai fydd yn cyflwyno’r noson, lle bydd y gynulleidfa hefyd yn cael pleidleisio dros eu hoff ffilm.

Bydd y gynulleidfa hefyd yn cael mwynhau perfformiadau byw gan fyfyrwyr Cerddoriaeth Coleg Menai cyn y sioe ac yn ystod y cyfnodau o egwyl.

Meddai Richard Williams, darlithydd Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Menai,

“Dyma gyfle cyffrous i’r dysgwyr ddangos eu sgiliau ac i dynnu sylw at yr ystod o dalent newydd sy’n dod i’r amlwg yng Ngogledd Cymru. ⁠ Noson y dysgwyr ydy hi; i gael y sylw y maent yn ei haeddu ac i gael y wefr o weld eu gwaith caled i fyny ar y sgrin fawr gyda chynulleidfa”.

Ychwanegodd, “Mae’r arddangosiad yn gyfle i’r myfyrwyr ddangos y gwaith y maent wedi bod yn gweithio arno yn ystod eu cyfnod gyda Choleg Menai, ac i roi blas i’r gynulleidfa o’r math o waith sydd ynghlwm â’r cwrs Cyfryngau Creadigol”.

Dywedodd llefarydd ar ran Pontio,

“Pleser o’r mwyaf yw croesawu Coleg Menai i Sinema Pontio. ⁠Rydym yn credu'n gryf mewn caniatáu i wneuthurwyr ffilm ifanc arddangos eu gwaith ar y sgrin fawr i gynulleidfa. Nid yw llawer o wneuthurwyr ffilmiau addawol yn cael y fraint o ddangos eu gwaith, a bydd hwn yn achlysur gwych i roi'r rhyddid iddynt fynegi eu hunain trwy gelfyddyd y sinema".

Mae tocynnau ar gyfer y Premiere Ffilm ar gael yma, am £5.

Held from 7pm at Pontio in Bangor on the 6th June, the event will include a series of short films created by the students, in the form of music videos, documentaries, short films, and promotional videos, within genres such as horror, animation, and sport.

Craig Roberts, Coleg Menai’s Media lecturer will be presenting the evening, where the audience will also be able to vote for their favourite film.

The audience will also be treated to live performances from Coleg Menai’s Music students before the show and during the intervals.

Richard Williams, Creative Media lecturer at Coleg Menai said,

“This is an exciting opportunity for the learners to show off their skills and to draw attention to the range of new talent that is emerging in North Wales. This evening is all about them; to get the attention they deserve and to have the thrill of seeing their hard work up on the big screen with an audience”.

He added, “The showcase is a chance for the students to show off the work they have been working on during their time with Coleg Menai, and to give the audience a taste of the kind of work involved in the Creative Media course”.

A spokesperson from Pontio said,

“It is a great pleasure to welcome Coleg Menai to Pontio Cinema. We firmly believe in allowing young filmmakers to showcase their work on the big screen to an audience. Many up-and-coming filmmakers don't get the privilege to screen their work, and this will be a great occasion to give them the freedom to express themselves through the art of cinema”.

Tickets for the Movie Premiere are available here, for £5.

Held from 7pm at Pontio in Bangor on the 6th June, the event will include a series of short films created by the students, in the form of music videos, documentaries, short films, and promotional videos, within genres such as horror, animation, and sport.

Craig Roberts, Coleg Menai’s Media lecturer will be presenting the evening, where the audience will also be able to vote for their favourite film.

The audience will also be treated to live performances from Coleg Menai’s Music students before the show and during the intervals.

Richard Williams, Creative Media lecturer at Coleg Menai said,

“This is an exciting opportunity for the learners to show off their skills and to draw attention to the range of new talent that is emerging in North Wales. This evening is all about them; to get the attention they deserve and to have the thrill of seeing their hard work up on the big screen with an audience”.

He added, “The showcase is a chance for the students to show off the work they have been working on during their time with Coleg Menai, and to give the audience a taste of the kind of work involved in the Creative Media course”.

A spokesperson from Pontio said,

“It is a great pleasure to welcome Coleg Menai to Pontio Cinema. We firmly believe in allowing young filmmakers to showcase their work on the big screen to an audience. Many up-and-coming filmmakers don't get the privilege to screen their work, and this will be a great occasion to give them the freedom to express themselves through the art of cinema”.

Tickets for the Movie Premiere are available here, for £5.