Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Coleg Menai i Gynnal Ffair Wirfoddoli

Cyn bo hir bydd Coleg Menai yn cynnal Ffair Wirfoddoli ar ei gampws ym Mangor, mewn ymgais i ysbrydoli staff, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd i ystyried rhoi rhywfaint o'u hamser rhydd i helpu eraill.

Cynhelir y ffair ar ddydd Mercher y 10fed o Fai 2023, rhwng 11am a 2pm ym mhrif dderbynfa campws y coleg ar Ffordd Ffriddoedd.

Mae'r elusennau a sefydliadau a fydd yn bresennol yn cynnwys:

  • Rheilffordd Ffestiniog
  • Mantell Gwynedd
  • Tŷ Gobaith
  • Banciau Bwyd Caernarfon
  • Noddfa Anifeiliaid Idlewild
  • Morrisons - Hyrwyddwr cymunedol
  • Cyfeillion Pier Bangor
  • RSPB
  • Scope
  • ⁠Y Samariaid

Mae’r ffair yn agored i bawb, a gwahoddir aelodau’r cyhoedd draw i’r ffair i ddarganfod cyfleoedd gwirfoddoli lleol a digwyddiadau codi arian i gymryd rhan ynddynt.

The fair will be held on Wednesday the 10th of May 2023, between the hours of 11am-2pm at the main reception area of the college’s campus on Ffriddoedd Road.

Charities and organisations that will be in attendance, include:

● Ffestiniog Railway

● Mantell Gwynedd

● Tŷ Gobaith

● Caernarfon Food Bank

● Idlewild Animal Sanctuary

● Morrisons - community Champion

● Friends of Bangor Pier

● RSPB

● Scope

● Samaritans

The fair is open to all, and members of the public are invited to come along to the fair to discover local volunteering opportunities and fundraising events to get involved with.

The fair will be held on Wednesday the 10th of May 2023, between the hours of 11am-2pm at the main reception area of the college’s campus on Ffriddoedd Road.

Charities and organisations that will be in attendance, include:

● Ffestiniog Railway

● Mantell Gwynedd

● Tŷ Gobaith

● Caernarfon Food Bank

● Idlewild Animal Sanctuary

● Morrisons - community Champion

● Friends of Bangor Pier

● RSPB

● Scope

● Samaritans

The fair is open to all, and members of the public are invited to come along to the fair to discover local volunteering opportunities and fundraising events to get involved with.