Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr o Goleg Menai'n ennill medal efydd ym mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain yn ystod y penwythnos, i'w gadw ar y trywydd cywir i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad.

Daeth Cian yn drydydd yng nghategori'r dynion 73kg ym Manceinion, gan dderbyn medal y tro cyntaf iddo gystadlu ym Mhencampwriaethau Prydain.

Dyma'i ail fedal yn 2023, wedi i'r myfyriwr 19 oed lwyddo i ennill medal arian fis diwethaf ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India.

Cian yw pencampwr Cymru ar hyn o bryd, ac mae ei lwyddiant diweddar yn ei gadw ar y trywydd cywir i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2026. Mae'n gobeithio cynrychioli Cymru os cynigir lleoliad i'r Gemau.

Cododd y myfyriwr Lefel 3 mewn Weldio a Ffabrigo 107kg yn y gystadleuaeth cipiad, a 137kg yn y gystadleuaeth plwc dwy law ym Manceinion - gyda'i gyfanswm pwysau, 244kg, un cilogram yn brin o'i gamp bersonol orau.

Dywedodd Cian, o Nantlle ger Penygroes: "Dw i'n hapus iawn efo'r fedal efydd. Hwn oedd y tro cyntaf i mi gystadlu ym Mhencampwriaethau Prydain, ac roeddwn i yn y categori dynion hŷn hefyd, felly roedd yr ieuengaf ac eithrio fi tua 26 neu 27 oed."

Jonathan Chin o Loegr enillodd y fedal aur gyda 282kg, gyda Craig Crafray o'r Alban yn ail gyda 254kg. Y cystadleuydd nesaf at Cian, a ddaeth yn bedwerydd, oedd Antonio Capavanni o Stockport, wnaeth godi'r un pwysau yn y gystadleuaeth cipiad ond ni allai gyfateb gyda'i bwysau plwc dwy law gan orffen gyda 237kg.

Dywedodd Cian, sy'n cynrychioli Clwb Codi Pwysau Prifysgol Bangor: "Roeddwn i'n mynd i'r gystadleuaeth gyda siawns o ennill medal efydd, ar bapur.

"Cefais frwydr dda gyda chystadleuydd arall, ddaeth yn bedwerydd, ond roeddwn i'n gyffyrddus yn y trydydd safle yn y diwedd felly roeddwn i wedi fy mhlesio efo hynny."

Bydd Cian yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth y Cenhedloedd Celtaidd yn Iwerddon ym mis Hydref, cyn amddiffyn ei deitl fel pencampwr Cymru yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn.

Ochr yn ochr â’i astudiaethau yng Ngholeg Menai yn Llangefni, mae Cian yn gweithio fel weldiwr i Castle Marine Ltd, busnes trwsio propelorau cychod yng Nghaernarfon.

Dywedodd Islwyn Williams, Darlithydd Weldio yng Ngholeg Menai: "Mae'r holl staff a dysgwyr yn adran weldio Coleg Menai yn falch iawn o lwyddiannau codi pwysau Cian a'r oriau o hyfforddi mae'n ei wneud i'w alluogi i gystadlu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol mor uchel.

"Mae wedi gweithio'n galed iawn i gyrraedd y safon hon, ac ar nodyn personol, gan fy mod innau wedi fy ngeni ym mhentref Nantlle, rydw i wrth fy modd fod Cian, trwy ei ymrwymiad i'w gamp, yn llysgennad gwych ar ran y pentref.

"Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd Gemau'r Gymanwlad yn cael eu cynnal yn 2026 i sicrhau bod Cian yn cael cystadlu ar y lefel haeddiannol i'w sgiliau penigamp. Da iawn ti, Cian. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed dy straeon yn dilyn dy daith i India."