Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-fyfyriwr yn ennill ysgoloriaeth gwerth £1,500 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc i Llŷr Evans, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Enillodd Llŷr, o Lanallgo, Ynys Môn, y wobr gwerth £1,500 yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd ym Moduan.

Mae ei waith yn cael ei arddangos yn Y Lle Celf yn yr Eisteddfod, a bydd yn cael cynnig lle i arddangos ei waith yno eto yn Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf y flwyddyn nesaf.

Dilynodd Llyr, 23 oed, gwrs Diploma Sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Menai, ac mae ar fin dechrau ei flwyddyn olaf yn astudio am radd BA (Anrhydedd) mewn Ffasiwn, Cyfathrebu a Hyrwyddo yn Central Saint Martins yn Llundain.

Enillodd yr ysgoloriaeth ar ôl cyflwyno chwe darn o'r ffotograffiaeth portreadau, gyda'i arddull unigryw wedi creu argraff ar y beirniaid, y modd y llwyddodd i ddangos cymeriad gwahanol bobl a'r elfen o hwyl yn ei waith.

Mae Llŷr yn arbenigo mewn ffotograffiaeth celfyddyd gain a ffotograffiaeth ddogfennol, a bydd yn defnyddio'r wobr i'w gynorthwyo gyda chostau astudio yn y brifddinas.

"Roedd ennill yn syndod i mi," meddai Llŷr. "Mae'n braf iawn cael arddangos fy ngwaith, mae hynny'n eithaf newydd i mi.

“Mae 150,000 o bobl yn ymweld a'r Eisteddfod bob blwyddyn, felly mae'n werthfawr iawn cael arddangos fy ngwaith, yn enwedig i rywun fel fi sy'n dechrau yn y maes hwn."

Mae gan Llŷr atgofion melys am ei gyfnod yng Ngholeg Menai, gan ddweud fod ei gyn-diwtoriaid wedi creu amgylchedd a oedd yn ei alluogi ef a'i gyd-fyfyrwyr i ffynnu a thyfu.

"Cefais gyfnod gwych yng Ngholeg Menai," meddai. "Roedd yn un o flynyddoedd gorau fy mywyd. Roedd gen i diwtoriaid cefnogol iawn, yn cynnwys Owein Prendergast, Iwan Gwyn Parry, Miranda Meilleur, Tim Williams a Darren Hughes.

"Maen nhw'n gadael i chi ganfod yr hyn sy'n ei ysgogi, ac maen nhw'n dal yn gefnogol hyd heddiw. Maen nhw'n rhannu llwyddiannau pobl ac yn rhannu cyfleoedd ar Facebook o hyd, mae fel cymuned.

"Roedd yn flwyddyn dda iawn i benderfynu beth oeddech chi am ei wneud a rhoi'r sylfaen yna i chi. Hyd yn oed rwan, pan fydda i'n meddwl am ddechrau prosiect newydd, rydw i bob amser yn meddwl am yr hyn roedd Iwan yn ei ddweud yn y darlithoedd. Roedd ei gyngor mor ddefnyddiol."

Mae Llŷr yn bwriadu teithio i Batagonia'r flwyddyn nesaf i ddogfennu'r cymunedau sy'n siarad Cymraeg ar gyfer ei brosiect blwyddyn olaf. Ar ôl iddo raddio'r haf nesaf mae'n gobeithio aros yn Llundain a chael swydd ym maes ffotograffiaeth ffasiwn neu ffotograffiaeth celfyddyd gain.

Gellir gweld ei waith ar Instagram @llyr.evans, ac ar ei wefan - llyrevans.co.uk

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol mae'r Lle Celf, a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi bod yr arddangosfa gelf dros dro fwyaf yn Ewrop, gyda dwsinau o eitemau celf wedi'u dethol yn ofalus i'w gweld yno.

Dywedodd Elin Huws, Cadeirydd Pwyllgor Celf Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd: "Mae'r Eisteddfod yn rhoi lle i artistiaid ddangos eu gwaith ac, am un wythnos bob blwyddyn, Y Lle Celf ydi'r oriel gelf fwyaf poblogaidd yng Nghymru.

"Mae'r arddangosfa hon wedi datblygu i fod yn un broffesiynol iawn ac mae ennill gwobr yn bwysig iawn i enw da artist."

Mae gan Grŵp Llandrillo Menai stondin yn yr Eisteddfod yr wythnos hon (stondin 317-320) tan ddydd Sadwrn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai cliciwch yma.