Hydref

Myfyriwr o'r Rhyl a Weithiodd Ochr yn Ochr gyda Llawfeddygon yn y Phillipines yn ei Flwyddyn i Ffwrdd... Nawr yn Hyfforddi i fod yn Feddyg!

Mae Myfyriwr o Chweched y Rhyl a dreuliodd ran o'i flwyddyn i ffwrdd yn gweithio ochr yn ochr gyda Llawfeddygon mewn ysbyty ranbarthol yn y Phillipines nawr newydd ddechrau ei hyfforddiant i fod yn feddyg!

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr o'r Adran Adeiladu yn cipio teitl Prentis y Flwyddyn

Mae myfyriwr o adran Adeiladu Coleg Llandrillo a gynrychiolodd y DU mewn cystadleuaeth WorldSkills yn Rwsia llynedd, wedi cael ei enwi'n Brentis Plymio gorau'r DU!

Dewch i wybod mwy

O'r Cae Rygbi i Radd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol!

Mae cyn seren rygbi gyda Choleg Llandrillo, fu'n llwyddiant ysgubol ar y cae chwarae, ar fin dechrau cwrs Gradd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol!

Dewch i wybod mwy

Tachwedd

Y galw am sgiliau digidol yn parhau i dyfu yng Ngogledd Cymru

Mae'r galw am sgiliau digidol yn parhau i dyfu yng Ngogledd Cymru, wrth i'r economi a'r gweithlu rhanbarthol addasu i gwrdd â'r heriau a ddaeth yn sgil pandemig y coronafeirws.

Dewch i wybod mwy

Demand for digital skills continues to grow in North Wales

The demand for digital skills is continuing to grow in North Wales, as the regional economy and workforce adjust to the challenges arising from the coronavirus pandemic.

Dewch i wybod mwy

Rhagfyr

Grŵp yn lansio Hwb Lles ac ymgyrch Urddas Misglwyf i gryfhau'r gefnogaeth i fyfyrwyr AB

Yr wythnos hon, mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) yn lansio'i gynlluniau diweddaraf i gefnogi lles corfforol, emosiynol a chymdeithasol myfyrwyr.

Dewch i wybod mwy

Grŵp launches Wellbeing Hub and Period Dignity campaign, as it leads the way in supporting FE students

This week, Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) is launching its latest initiatives to support students' physical, emotional and social wellbeing.

Dewch i wybod mwy