Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Bywyd Myfyrwyr

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn mwynhau'r addysg a'r profiadau a gewch chi yn y coleg. Mae'r awyrgylch ar bob un o'r campysau'n fywiog, croesawgar a chyfeillgar gydag adnoddau, cyfleusterau a chyfleoedd rhagorol ar gael i bob myfyriwr.

Yr Hwb Cefnogi Myfyrwyr

Gwybodaeth am y gefnogaeth ariannol ac ati sydd ar gael i fyfyrwyr, yn ogystal â gwybodaeth am ddyddiadau'r tymhorau a chludiant.

Dewch i wybod mwy...

Y Campfeydd a'r Academïau Chwaraeon

Ar y gwahanol gampysau, cynigir amrywiaeth o chwaraeon, yn cynnwys athletau, badminton, pêl-fasged, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, rygbi a sboncen.

Dewch i wybod mwy...

Caffis a Bwytai

Mae gen y Grŵp ddigonedd o lefydd lle all myfyrwyr gymdeithasu a mwynhau amrywiaeth o fwydydd poeth ac oer, byrbrydau, cacennau a diodydd

Dewch i wybod mwy...
Dau fyfyriwr yn gweithio yn y dosbarth

Llyfrgelloedd a Dysgu

Yn y Llyfrgelloedd, y Gweithdai TG a'r Canolfannau Adnoddau Dysgu, darperir cyfleusterau astudio ardderchog a dewis eang o ffynonellau gwybodaeth.

Dewyd y wybod mwy...

Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn gysylltiedig ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCU) ac mae gan bob myfyriwr hawl awtomatig i ymaelodi ag Undeb y Myfyrwyr.

Dewch i wybod mwy...
Chwaraewyr yn hyfforddi ar gae

Llysgenhadon Actif

Lluniwyd y Rhaglen Llysgenhadon Actif i feithrin arweinwyr y dyfodol yng Ngrŵp Llandrillo Menai, ac i hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a lles a chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

Dewch i wybod mwy...