Y Cyhoedd

Mae llawer o'n cyfleusterau'n agored i'r cyhoedd ac mae'r rhain yn cynnwys y canolfannau chwaraeon a'r campfeydd, y bwytai a'r salonau gwallt a harddwch.

Llandrillo Hospitality Catering 36

Bwytai

Yn ein ceginau a'n bwytai hyfforddi rhagorol, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n galluogi myfyrwyr ar bob lefel i loywi eu sgiliau technegol a phersonol. Wedyn, gallant symud ymlaen i weithio yn unrhyw un o feysydd y diwydiant Lletygarwch.

Dewch i wybod mwy...
Rhyl Hairdressing 16

Salonau Gwallt a Harddwch

Mae gennym salonau gwallt a harddwch ar hyd a lled y Gogledd Orllewin - ym Mangor, yn Nolgellau, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn Y Rhyl. Yn y salonau hyfforddi hyn, cynigir triniaethau trin gwallt, triniaethau harddwch a therapi cyfannol o safon uchel a phroffesiynol.

Dewch i wybod mwy...
John schnobrich 2 F Pjl Ay MQTA unsplash

Cyfleusterau Cynadledda

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad neu'n chwilio am leoliad unigryw ar gyfer cyfarfod busnes ym Môn neu Gonwy, Gogledd Cymru, fe all un o'n hystafelloedd cynadledda ateb eich gofynion i'r dim.

Dewch i wybod mwy...
Rhoson Sea 288

Cyfleusterau Chwaraeon

Ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos mae gennym ganolfan chwaraeon, campfa a chae pêl-droed 3G sydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio.

Dewch i wybod mwy...