Y Cyhoedd

Mae llawer o'n cyfleusterau'n agored i'r cyhoedd ac mae'r rhain yn cynnwys y canolfannau chwaraeon a'r campfeydd, y bwytai a'r salonau gwallt a harddwch.

Noder: Er mwyn amddiffyn iechyd a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr, mae'n holl gyfleusterau cyhoeddus ar gau ar hyn o bryd.

Llandrillo Hospitality Catering 36

Bwytai

Yn ein ceginau a'n bwytai hyfforddi rhagorol, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n galluogi myfyrwyr ar bob lefel i loywi eu sgiliau technegol a phersonol. Wedyn, gallant symud ymlaen i weithio yn unrhyw un o feysydd y diwydiant Lletygarwch.

Dewch y wybod mwy...
Llandrillo Hospitality Catering 36

Restaurants

Our outstanding training kitchens and restaurants provide first class facilities for students of all levels to hone their technical and personal skills and enable them to progress to employment in all areas of the Hospitality industry.

Find out more...
Rhyl Hairdressing 16

Salonau Gwallt a Harddwch

Mae gennym salonau gwallt a harddwch ar hyd a lled y Gogledd Orllewin - ym Mangor, yn Nolgellau, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn Y Rhyl. Yn y salonau hyfforddi hyn, cynigir triniaethau trin gwallt, triniaethau harddwch a therapi cyfannol o safon uchel a phroffesiynol.

Dewch y wybod mwy...
John schnobrich 2 F Pjl Ay MQTA unsplash

Cyfleusterau Cynadledda

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad neu'n chwilio am leoliad unigryw ar gyfer cyfarfod busnes ym Môn neu Gonwy, Gogledd Cymru, fe all un o'n hystafelloedd cynadledda ateb eich gofynion i'r dim.

Dewch y wybod mwy...
John schnobrich 2 F Pjl Ay MQTA unsplash

Conference Facilities

If you are planning an event or looking for a unique venue to host a business meeting in Anglesey or Conwy, North Wales, then one of our conference rooms may be just what you're looking for.

Find out more...
Rhoson Sea 288

Cyfleusterau Chwaraeon

Ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos mae gennym ganolfan chwaraeon, campfa a chae pêl-droed 3G sydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio.

Dewch y wybod mwy...