Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Y Cyhoedd

Mae llawer o'n cyfleusterau'n agored i'r cyhoedd ac mae'r rhain yn cynnwys y canolfannau chwaraeon a'r campfeydd, y bwytai a'r salonau gwallt a harddwch.

Dysgwr yn coginio yng nghegin Bwyty Orme View

Bwytai

Yn ein ceginau a'n bwytai hyfforddi rhagorol, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n galluogi myfyrwyr ar bob lefel i loywi eu sgiliau technegol a phersonol. Wedyn, gallant symud ymlaen i weithio yn unrhyw un o feysydd y diwydiant Lletygarwch.

Dewch i wybod mwy...
Torri gwallt yn y salon

Salonau Gwallt a Harddwch

Mae gennym salonau gwallt a harddwch ar hyd a lled y Gogledd Orllewin - ym Mangor, yn Nolgellau, yn Llandrillo-yn-Rhos ac yn Y Rhyl. Yn y salonau hyfforddi hyn, cynigir triniaethau trin gwallt, triniaethau harddwch a therapi cyfannol o safon uchel a phroffesiynol.

Dewch i wybod mwy...
Pobl yn defnyddio gliniadur

Cyfleusterau Cynadledda

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad neu'n chwilio am leoliad unigryw ar gyfer cyfarfod busnes ym Môn neu Gonwy, Gogledd Cymru, fe all un o'n hystafelloedd cynadledda ateb eich gofynion i'r dim.

Dewch i wybod mwy...
Beicio ar feic ymarfer yn y gym

Cyfleusterau Chwaraeon Llandrillo-yn-Rhos

Ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos mae gennym ganolfan chwaraeon, campfa a chae pêl-droed 3G sydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio.

Dewch i wybod mwy...
Canolfan Chwaraeon campws Llangefni

Cyfleusterau Chwaraeon Llangefni

Mae'r ganolfan chwaraeon ar ein campws yn Llangefni yn gartref i'r dechnoleg a'r offer diweddaraf ar gyfer monitro perfformiad a rhagoriaeth chwaraeon, gan gynnwys beiciau wat, peiriannau Seca i ddarparu dadansoddiad cyfansoddiad corff llawn gradd feddygol, a melin draed arbenigol yn cynnwys system dadansoddi bagiau nwy Douglas i asesu Vo2max.

Dewch i wybod mwy...