Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Hannah wedi codi dros £1,000 i PoTS UK

Ar ôl cael diagnosis o gyflwr prin sy'n newid bywyd, trefnodd y fyfyrwraig, sy'n astudio cerdd yng Ngholeg Llandrillo, gig i godi arian

Cododd Hannah Popey, myfyrwraig o Goleg Llandrillo, dros £1,000 i PoTS UK drwy drefnu gig elusennol.

Trefnodd y ferch 18 oed noson o gerddoriaeth ac adloniant er budd yr elusen sy'n cefnogi pobl â PoTS (Postural orthostatic tachycardia syndrome).

Cafodd Hannah ddiagnosis o’r cyflwr yn ddiweddar, ar ôl chwe blynedd o salwch a arweiniodd iddi gael addysg gartref.

Mae curiad ei chalon yn gallu cynyddu’n gyflym unrhyw bryd, hyd yn oed ar ôl codi o eistedd neu orwedd, ac mae hi'n blino’n lân ar ôl gwneud pethau y mae llawer o bobl yn eu cymryd yn ganiataol.

Mae Hannah yn astudio Cwrs Lefel 3 mewn Technoleg Cerddoriaeth ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos. Fel rhan o'i phrosiect mawr terfynol trefnodd ‘A Night to Remember’ yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Comrades Conwy.

Cododd £1,056 i PoTS UK trwy werthu tocynnau a raffl, a’r rhoddion a dderbyniwyd drwy ei thudalen GoFundMe.

Dywedodd Hannah: “Roedd hi’n noson lwyddiannus iawn, a dw i mor ddiolchgar i bawb a brynodd docyn ac a gyfrannodd i elusen sydd mor bwysig i mi.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’r Clwb a’r holl berfformwyr a gwirfoddolwyr a roddodd o’u hamser i helpu PoTS UK, elusen sy’n gwneud gwaith gwych i helpu pobl sydd â'r cyflwr.”

Ivory Glam, y perfformiwr drag oedd yn arwain y noson, gyda'r bandiau lleol Noisewave, G-String, Highway 88, ynghyd â Hannah, yn perfformio hefyd.

Ychwanegodd Hannah: "Mae pawb wedi bod yn canmol y gig, ac yn holi os bydda i’n trefnu noson arall gan eu bod wedi mwynhau cymaint.

“Mae PoTS yn gyflwr nad oes llawer o bobl yn gwybod amdano, felly ro'n i eisiau codi ymwybyddiaeth o’r elusen, ond mae gallu cyfrannu £1,056 hefyd yn wych. Dw i eisiau dal ati i godi ymwybyddiaeth a helpu pobl eraill sydd â PoTS neu bobl sydd efallai ddim yn gwybod bod o arnyn nhw.”

Darganfu Hannah ei dawn am gerddoriaeth ar ôl iddi orfod rhoi’r gorau i’w hoff chwaraeon.

Chwe blynedd yn ddiweddarach, mae hi wedi ysgrifennu a chynhyrchu nifer o'i chaneuon ei hun ac yn eu perfformio'n rheolaidd - gan gynnwys ei thrac diweddaraf Dream to Forget, a siartiodd ar iTunes ar ôl iddi ei recordio ar gyfer albwm High Society Coleg Llandrillo.

Hoffech chi gael gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth? Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Grŵp Llandrillo Menai ym meysydd Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth