Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer Gweithdy

Cafodd bron i 150 o fyfyrwyr Gwaith Brics, Plymwaith, Trydanol, Gwaith Asiedydd a Phlastro Coleg Llandrillo - cymysgedd o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf hyd at fyfyrwyr gradd - gyfle yn ddiweddar i loywi eu sgiliau wrth fynychu cyfres o gyflwyniadau a roddwyd gan gynrychiolwyr o un o gynhyrchwyr offer mwyaf blaenllaw Ewrop ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Roedd Oliver Partington, Cyfarwyddwr Gwerthu Stabilia yn y DU, wrth law i rannu gwybodaeth i bawb a oedd yn bresennol am ddatblygiadau cyffrous iawn yn y diwydiant adeiladu. Cafodd staff y coleg hefyd gyfle i ddysgu am dechnegau a chynnyrch newydd sy'n cael eu datblygu ar gyfradd syfrdanol. Mae Stabila yn wneuthurwr byd-enwog a nodedig o offer mesur o'r ansawdd uchaf.

Dywedodd Jeff Price, Tiwtor Adeiladu Coleg Llandrillo: “Hoffwn ddiolch unwaith eto i Oliver am ymweliad hynod ddiddorol ac addysgiadol i Goleg Llandrillo yma yn Llandrillo-yn-Rhos. Mantais cael cefnogaeth partner masnachol ydy bod myfyrwyr yn cadw cysylltiad â'r byd go-iawn, ac mae'n dangos ymroddiad gwirioneddol cwmni blaengar i ddyfodol y diwydiant adeiladu."

Ychwanegodd Oliver Partington: "Hoffwn ddiolch i bawb yng Ngholeg Llandrillo am y croeso cynnes. Roedd yn ddiwrnod gwych mae'r myfyrwyr yn glod i bob un ohonoch. Mwynheais y profiad yn fawr ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gefnogi’r Coleg eto yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Adeiladu yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Stabila’s UK sales director Oliver Partington was on-hand to inform all attendees about the exciting new initiatives that are being developed within the construction industry. Members of college staff also got the chance of refreshers, as new products and techniques are being developed at a startling rate. Stabila is a world-renowned and distinguished manufacturer of branded measuring tools of the highest quality.

Coleg Llandrillo Construction tutor Jeff Price said: “Can I extend my thanks once again to Oliver on such an interesting and informative visit to Coleg Llandrillo here in Rhos on Sea. Support from a commercial partner keeps students in touch with the outside world and demonstrates a real commitment to the future of the construction industry from a leading brand.”

Oliver Partington said: “I would like to thank all at Coleg Llandrillo for their warm welcome. It was a fantastic day and the students are a credit to all of you. I really enjoyed it and we look forward to supporting the college more in the future.”

For more information on Construction courses at Coleg Llandrillo, call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk

Stabila’s UK sales director Oliver Partington was on-hand to inform all attendees about the exciting new initiatives that are being developed within the construction industry. Members of college staff also got the chance of refreshers, as new products and techniques are being developed at a startling rate. Stabila is a world-renowned and distinguished manufacturer of branded measuring tools of the highest quality.

Coleg Llandrillo Construction tutor Jeff Price said: “Can I extend my thanks once again to Oliver on such an interesting and informative visit to Coleg Llandrillo here in Rhos on Sea. Support from a commercial partner keeps students in touch with the outside world and demonstrates a real commitment to the future of the construction industry from a leading brand.”

Oliver Partington said: “I would like to thank all at Coleg Llandrillo for their warm welcome. It was a fantastic day and the students are a credit to all of you. I really enjoyed it and we look forward to supporting the college more in the future.”

For more information on Construction courses at Coleg Llandrillo, call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk