Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Glynllifon yn Cael Blas ar Ddiwydiant Llaeth y DU

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau amaethyddol yng Ngholeg Glynllifon gyfle i fynychu’r digwyddiad blynyddol pwysicaf yng nghalendr diwydiant llaeth y DU.

Mae Diwrnod Llaeth y DU yn ddigwyddiad undydd pwrpasol, blynyddol ar gyfer y diwydiant llaeth, a gynhelir yn y Ganolfan Ryngwladol yn Telford, Swydd Amwythig ar adeg allweddol o'r flwyddyn, pan fydd cynlluniau a phenderfyniadau hanfodol yn cael eu gwneud cyn y gaeaf.

Llwyddodd y myfyrwyr i gasglu gwybodaeth allweddol gan arweinwyr diwydiant trwy stondinau masnach, seminarau, pentrefi bridio, rhannu parthau gwybodaeth a byrddau gyrfaoedd.

Dywedodd Martin Jardine, cyfarwyddwr Bwyd Amaeth yng Ngholeg Glynllifon: “Mae rhoi cyfle i’n myfyrwyr ymweld â arweinwyr ac arbenigwyr y diwydiant a dysgu oddi wrthynt yn gonglfaen i’r math o addysg a gynigiwn yng Nghlynllifon. Mae gwneud cysylltiadau a dysgu gan gynrychiolwyr o ystod eang o sectorau yn y diwydiant llaeth yn hanfodol bwysig i'n myfyrwyr.

“Mae Diwrnod Llaeth y DU yn cael ei ystyried fel y lle i fod ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiant llaeth. Bydd rhai o'n myfyrwyr yn symud ymlaen i'r diwydiant llaeth ar ôl coleg, felly mae creu cysylltiadau fel hyn yn hynod o bwysig.”

Mae allforion diwydiant llaeth Cymru werth £ 120m yn flynyddol. Mae gan ffermwyr llaeth Cymru yr adnoddau naturiol, yr hinsawdd gywir a chyflenwadau dŵr toreithiog i gynhyrchu cynnyrch uchel o laswellt, gan ganiatáu iddynt gystadlu ar raddfa fyd-eang.

I gael mwy o fanylion am unrhyw gyrsiau sy'n cychwyn yng Ngholeg Glynllifon, ewch i: www.gllm.ac.uk ffôn: 01286 830 261 neu e-bost: enquiries.glynllifon@gllm.ac.uk