Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Fformiwla Un yn ysbrydoli gwaith myfyriwr peirianneg

Rhan o asesiad terfynol y myfyrwyr peirianneg oedd dylunio a chreu stand ar gyfer ffôn symudol, a'r hyn a ysbrydolodd un ohonynt oedd ei ddiddordeb mewn rasio Fformiwla Un.

Yn yr aseiniad terfynol ar gyfer y modiwl gweithgynhyrchu haen-ar-haen, defnyddiodd myfyrwyr cwrs Diploma Estynedig BTEC mewn Peirianneg Gyffredinol ar gampysau Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli a Dolgellau dechnoleg argraffu 3D i droi eu dyluniadau'n standiau ar gyfer ffonau symudol.

Cawsant eu hysbrydoli gan amrywiaeth o ffynonellau i greu dyluniadau pwrpasol ar gyfer eu ffôn a'u hanghenion penodol eu hunain.

Roedd stand Daniel Pirie, sy'n astudio ar gampws Hafan ym Mhwllheli, yn edrych yn debyg i gan diod a'r ysbrydoliaeth oedd y cysylltiad rhwng Red Bull a chwaraeon moduro, yn enwedig F1.

Yn gynharach eleni, cynrychiolodd Daniel a'i gyd-fyfyrwyr Goleg Meirion-Dwyfor yn y gystadleuaeth F1 mewn ysgolion. Y 'Bwledi Piws' oedd enw eu tîm ac i ddathlu eu llwyddiant yn y gystadleuaeth, dyna oedd lliw'r stand a greodd Daniel ar gyfer ei ffôn.

Dywedodd Daniel: “Fy niddordeb mewn ceir F1 ac mewn dilyn y tîm Red Bull oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y stand ffôn.

“Ysbrydoliaeth arall oedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn gynharach eleni pan wnes i a'm cyd-fyfyrwyr gynrychioli Coleg Meirion-Dwyfor yn erbyn ysgolion eraill yng ngogledd Cymru fel aelodau o dîm y Bwledi Piws.

“Ein tîm ni enillodd y wobr am yr hunaniaeth tîm gorau, ac rydw i wedi defnyddio'r lliw piws yn fy nyluniad i ategu ein llwyddiant yn y gystadleuaeth honno.”

Yn ystod y tymor diwethaf mae'r holl fyfyrwyr wedi datblygu ystod o ddyluniadau ar gyfer standiau ffôn, ac wedi gwneud nifer o welliannau i brintiau prawf cyn creu eu standiau terfynol.

Meddai Emlyn Evans sy'n ddarlithydd ar gampysau Pwllheli a Dolgellau: “Mae ein myfyrwyr wedi bod yn defnyddio'r sgiliau maen nhw wedi'u datblygu yn y modiwl Dylunio ym maes Peirianneg a'r modiwl Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) i ddylunio stand i'w ffôn symudol. Ar ôl dylunio ac argraffu gwelliannau, mae'r myfyrwyr i gyd wedi llwyddo i argraffu a chwblhau eu dyluniadau terfynol ar gyfer yr asesiad.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ac yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.