Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr peirianneg forol yn codi hwyl

Mae myfyrwraig 18 oed sy'n dilyn cwrs Peirianneg Forol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ar fin cychwyn i Croatia i weithio i gwmni gwyliau Sunsail.

Bydd Lois Roberts yn mentro i Dubrovnik am yr haf i weithio fel technegydd ar longau pleser amrywiol yn yr Adriatig.

Mae Lois, o Flaenau Ffestiniog, wedi annog myfyrwyr eraill i ddilyn eu breuddwydion wedi iddi sicrhau'r swydd ar ôl mynd i gyflwyniad gan Sunsail ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llandrillo-yn-Rhos.

Meddai: "Hoffwn ddiolch i'r staff am eu cefnogaeth yn ystod fy nwy flynedd ar y cwrs Peirianneg Forol ar gampws yr Hafan ym Mhwllheli. Mae'r staff wedi rhoi sgiliau i mi ac wedi fy annog i fynd amdani.

"Dw i'n falch 'mod i wedi cyflawni hyn mewn swydd sy'n cael ei gweld fel un i ddynion yn bennaf. Fy nghyngor i i unrhyw un ydi i beidio â gadael ei syniadau pobl eraill eich rhwystro rhag gwneud beth rydych chi wirioneddol eisiau ei wneud."

Mae Lois eisoes wedi ennill ei chymhwyster Lefel 2 mewn Peirianneg Forol ar safle'r Hafan ym Mhwllheli, ac mae hi bellach yn gweithio tuag at ei chymhwyster Lefel 3.

Ychydig fisoedd wedi cyflwyniad Sunsail yn Llandrillo-yn-Rhos fis Chwefror, cafodd Lois ei gwahodd am gyfweliad pellach gan lwyddo i gael swydd dymhorol am bedwar mis yn cynnal a chadw llongau pleser yn yr Adriatig.

Mae hi eisoes wedi dweud 'bon voyage' wrth y staff a'i chyd-fyfyrwyr cyn cychwyn ar yr hyn a allai fod y cyntaf o lawer o anturiaethau.

Meddai Ellis Morey, darlithydd Peirianneg Forol: "Mae dysgu Lois wedi bod yn bleser, ac mae hi'n bendant wedi cyfrannu at greu awyrgylch hwyliog drwy gydol y ddwy flynedd.

Mae wedi bod yn wych gweld ei hyder a'i sgiliau'n cynyddu yn ystod ei chyfnod gyda ni yn yr Hafan. Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ei gweld yn datblygu yn ei gyrfa ac yn sicr mae hi'n un i gadw golwg arni."

Ychwanegodd Phill Masterson, sy'n dechnegydd morol yn y gweithdy: "Ar ôl cael y pleser o weithio gyda Lois yn yr Hafan dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mi alla i ddweud yn onest pa mor falch ydw i o fod wedi ei gweld yn magu hyder.

"Mae ei hagwedd at y cwrs wedi bod yn ardderchog. Dw i'n sicr y bydd hi'n mynd yn bell ar ôl dechrau ei gyrfa dymhorol newydd a bod yna sawl antur fawr arall o'i blaen.

"Pwy a ŵyr, cyn hir efallai y bydd Lois yn teithio'r byd fel capten ar long bleser ddrudfawr.

“Llongyfarchiadau Lois, a da iawn ti am ddilyn dy freuddwydion. Mae'r byd i gyd o dy flaen di."

Mae Lois wedi addo cysylltu â'i thiwtoriaid i roi gwybod sut hwyl mae hi'n ei gael felly fe edrychwn ymlaen at glywed rhagor am anturiaethau Lois yn yr Adriatig.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ym maes Peirianneg Forol ym Mhwllheli, cysylltwch ag Ellis Morey, Arweinydd y Maes Rhaglen Peirianneg Forol e.morey@gllm.ac.uk neu ewch i'r wefan https://www.gllm.ac.uk/cy/locations/pwllheli-hafan

The 18-year-old Coleg Meirion-Dwyfor student is venturing to Dubrovnik for the summer after landing a seasonal job as a floatilla technician on a variety of sailing boats on the Adriatic Sea.

Lois, from Blaenau Ffestiniog, has urged other students to follow their dreams, having secured the job after she attended a presentation day by Sunsail at Grŵp Llandrillo Menai’s Rhos-on-Sea campus.

She said: “I would like to thank the staff for supporting me through the two years studying Marine Engineering at the Hafan campus in Pwllheli. The staff have given me the skills and encouraged me to achieve my goals.

“I am proud to have achieved what I have, in what is perceived to be a male-dominated job. My advice for anyone out there is, don't let others’ opinions get in the way of what you really want to do in life.”

Lois has already achieved her Level 2 Marine Engineering at the Hafan site in Pwllheli, and is working towards her Level 3 qualification.

Following Sunsail’s presentation at Rhos back in February, Lois was invited to a follow-on interview a few weeks later, and was successful in securing a four-month seasonal employment maintaining sea craft in the Adriatic.

Staff and fellow students have already said ‘bon voyage’ to her as she embarks on what could be the first of many adventures.

Ellis Morey, Marine engineering lecturer said:Lois has been a pleasure to teach, and has definitely contributed to a fun atmosphere throughout the two years.

“It has been amazing to see her grow in confidence and in her skills while she has been with us at the Hafan. We all look forward to seeing your progress in your future careers and no doubt you will be one to watch out for.”

Phill Masterson, Marine workshop technician said: “Having had the pleasure of working with Lois for the last two years at Hafan, I can honestly say how proud I am to have watched her confidence grow.

“Her attitude to the course has been second to none and I know that she will go far when Lois starts her new, seasonal career, and no doubt progress to many more, bigger adventures from this.

“Who knows, before long, Lois may well be captain of a Super yacht, cruising the sunny seas around the world.

“Congratulations Lois, and well done for following your dreams. The world is your oyster.”

Lois has promised to update her tutors of her progress in the new term so look out for the next instalment reporting on Lois’ adventures in the Adriatic.

For more information about the opportunities in Marine Engineering at Pwllheli, contact Ellis Morey, Marine Engineering Programme Leader: e.morey@gllm.ac.uk or click here.

The 18-year-old Coleg Meirion-Dwyfor student is venturing to Dubrovnik for the summer after landing a seasonal job as a floatilla technician on a variety of sailing boats on the Adriatic Sea.

Lois, from Blaenau Ffestiniog, has urged other students to follow their dreams, having secured the job after she attended a presentation day by Sunsail at Grŵp Llandrillo Menai’s Rhos-on-Sea campus.

She said: “I would like to thank the staff for supporting me through the two years studying Marine Engineering at the Hafan campus in Pwllheli. The staff have given me the skills and encouraged me to achieve my goals.

“I am proud to have achieved what I have, in what is perceived to be a male-dominated job. My advice for anyone out there is, don't let others’ opinions get in the way of what you really want to do in life.”

Lois has already achieved her Level 2 Marine Engineering at the Hafan site in Pwllheli, and is working towards her Level 3 qualification.

Following Sunsail’s presentation at Rhos back in February, Lois was invited to a follow-on interview a few weeks later, and was successful in securing a four-month seasonal employment maintaining sea craft in the Adriatic.

Staff and fellow students have already said ‘bon voyage’ to her as she embarks on what could be the first of many adventures.

Ellis Morey, Marine engineering lecturer said:Lois has been a pleasure to teach, and has definitely contributed to a fun atmosphere throughout the two years.

“It has been amazing to see her grow in confidence and in her skills while she has been with us at the Hafan. We all look forward to seeing your progress in your future careers and no doubt you will be one to watch out for.”

Phill Masterson, Marine workshop technician said: “Having had the pleasure of working with Lois for the last two years at Hafan, I can honestly say how proud I am to have watched her confidence grow.

“Her attitude to the course has been second to none and I know that she will go far when Lois starts her new, seasonal career, and no doubt progress to many more, bigger adventures from this.

“Who knows, before long, Lois may well be captain of a Super yacht, cruising the sunny seas around the world.

“Congratulations Lois, and well done for following your dreams. The world is your oyster.”

Lois has promised to update her tutors of her progress in the new term so look out for the next instalment reporting on Lois’ adventures in the Adriatic.

For more information about the opportunities in Marine Engineering at Pwllheli, contact Ellis Morey, Marine Engineering Programme Leader: e.morey@gllm.ac.uk or click here.