Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Celf CMD Dolgellau yn ymweld â Chaerdydd a Lerpwl

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Celf Estynedig Lefel 3 a 4 Celf a Dylunio a myfyrwyr Lefel 3 ar y cwrs Diploma Estynedig ar y cwrs Celf a Dylunio'r cyfle, am y tro cyntaf ers cychwyn y pandemig i fynd ar ymweliad addysgol.

Yn ystod Tachwedd 16 ac 17 ymwelodd y myfyrwyr a TATE Modern ac Amgueddfa Lerpwl, cyn symud ymlaen i ymweld ag adran Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitiadd Caerdydd.

Yn ystod yr ymweliad a Lerpwl, cafodd y myfyrwyr gyfle anhygoel i ymweld â thrawstoriad gwych o gelf a ffotograffiaeth fodern.

Wrth ymweld â Chaerdydd, cafodd y myfyrwyr flas o’r hyn sydd gan ysgolion celf i’w cynnig mewn prifysgolion, yn cynnwys y math o adnoddau a chyfleoedd sydd ar gael o ddilyn cwrs gradd yn y meysydd celfyddydol.

Tra yn y brif ddinas, cafodd y myfyrwyr gyfle i ymweld ag Amgueddfa Cymru er mwyn gweld un o’r casgliadau celf bwysicaf Ewrop, gan gynnwys arddangosfa “Swaps” gan un o ffotograffwyr enwocaf Cymru, David Hurn.

Dywedodd Martin J Evans, Pennaeth Adran Celf, Coleg Meirion-Dwyfor Dolgellau.

“Roedd yn wych o'r diwedd gallu cael myfyrwyr allan o’r coleg, i fod yn dyst i gelf a dylunio o'r radd flaenaf. Mae teithiau fel hyn yn hanfodol ar gyfer gwaith cwrs celf a dylunio, ac i roi profiad i fyfyrwyr o gampysau prifysgol ar adeg pan maen nhw'n dechrau meddwl am eu dyfodol”#

Dywedodd Angharad Love, myfyriwr ar gwrs Diploma Estynedig L3 mewn Celf a Dylunio,

"Roedd ymweld â Prifysgol Caerdydd Met yn daith bwysig a gwerthfawr iawn. Yn fuddiol i wybod am brifysgolion a'r hyn sydd i'w ddisgwyl."

"Roedd y daith i TATE Lerpwl yn brofiad gwych er mwyn edrych ar ystod eang o gelf”

Ewch i'n gwefan i ddysgu mwy am y cyrsiau sydd gennym yn y coleg YMA

During November 16 and 17 the students visited TATE Modern and the Liverpool Museum, before moving on to visit the Art and Design department at Cardiff Metropolitan University.

During the visit to Liverpool, the students had an incredible opportunity to visit a wonderful cross section of modern art and photography.

While visiting Cardiff, the students got a taste of what art schools have to offer at universities, including the kind of resources and opportunities available to pursue a degree in the arts.

While in the capital city, the students had the opportunity to visit Amgueddfa Cymru - National Museum Wales to see one of Europe's most important art collections, including the "Swaps" exhibition by one of Wales's most famous photographers, David Hurn.

Martin J Evans, Head of the Art Department, Coleg Meirion-Dwyfor Dolgellau said.

“It was great to at last be able to get students out and about, to witness some world class art and design. Trips like this are vital for art and design coursework, and to give students an experience of university campuses at a time when they are carefully considering their futures.”

For more information about the courses at CMD visit our website HERE