Newyddion Coleg Llandrillo

Rhian James a Yuliia Batrak gyda'r darlithydd Glenydd Hughes o flaen trên British Pullman

Profiad gwaith pum seren i fyfyrwyr y coleg

Aeth Yuliia Batrak a Rhian James, dysgwyr o adran lletygarwch Coleg Llandrillo, i weini yng Ngwesty Cadogan yn Llundain, ac ar drên moethus British Pullman sy'n cludo teithwyr i leoliad Downtown Abbey

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yng ngwersyll hyfforddi milwrol Capel Curig

Myfyrwyr yn cael blas ar yrfaoedd y Fyddin mewn gwersyll hyfforddi

Ymwelodd dysgwyr y cwrs BTEC Lefel 3 Gwasanaethau Diogelu Lifrog yng Ngholeg Llandrillo â gwersyll milwrol Capel Curig, lle rhoddodd milwyr y profiad o weithio yn y Fyddin iddynt

Dewch i wybod mwy
Plant o Ysgol Awel y Mynydd gyda'u medalau ar ôl ennill twrnamaint pêl droed merched cynradd Urdd Conwy yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed i ferched gyda'r Urdd

Ysgol Awel y Mynydd oedd yn fuddugol wrth i fwy na 190 o ferched o bob rhan o sir Conwy gystadlu ar y caeau 3G ar gampws Llandrillo-yn-Rhos

Dewch i wybod mwy
Llun Anthony J Harrison, Cynnal, sy'n darlunio Kseniia Fedorovykh ar safle gwn y Gogarth

Kseniia, Myfyriwr o Wcráin, yn serennu wrth i luniau syfrdanol Anthony gael eu harddangos

Mae ffotograffau Anthony J Harrison, a raddiodd yn ddiweddar o Goleg Llandrillo, yn dal sefyllfa emosiynol Kseniia Fedorovykh, y ffoadur o Wcráin, sy'n astudio yng Ngholeg Menai.

Dewch i wybod mwy
Llysgenhadon Llesiant Coleg Llandrillo, Claire Bailey a Kyra Wilkinson

Dewch i gwrdd â Llysgenhadon Llesiant Coleg Llandrillo

Mae Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn chwilio am fwy o fyfyrwyr i ddod yn Llysgenhadon Llesiant, a datblygu eu sgiliau fel arweinwyr y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cymryd rhan yn y ddeuathlon Aml-chwaraeon yn Nhraciau'r Gors yn y Rhyl

Myfyrwyr yn cynorthwyo i wneud digwyddiad aml-chwaraeon y Rhyl yn llwyddiant ysgubol

Gwnaeth dysgwyr a staff o Goleg Llandrillo a Choleg Menai gwblhau deuathlon a gynhaliwyd gan Golegau Cymru yn safle Traciau'r Gors yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo gydag athrawon a disgyblion cynradd yng nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd ar y cae 3G

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed llwyddiannus i 400 o blant gyda'r Urdd

Yn ddiweddar, bu timau o 38 o ysgolion yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol ysgolion cynradd Urdd Conwy ar gaeau 3G campws Llandrillo-yn-Rhos, gyda myfyrwyr chwaraeon Coleg Llandrillo yn helpu i wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y llyfrgell ar ei newydd wedd ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠

Mae myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch gyda gwaith uwchraddio wedi'i gwblhau yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr chwaraeon Stacey-Anne Lawson

Swydd i gyn-fyfyriwr gyda Rygbi Gogledd Cymru

Mae cyn-fyfyriwr chwaraeon, Stacey-Anne Lawson wedi dychwelyd i Goleg Llandrillo ar ôl cael swydd gyda Rygbi Gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Seamus Thomas, myfyriwr o Goleg Llandrillo, gyda'i fedal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Grŵp Oedran Prydain

Seamus, y codwr pwysau, yn ennill medal efydd Pencampwriaeth Prydain

Daeth Seamus Thomas, myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn drydydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Grŵp Oedran Prydain yn Leeds.

Dewch i wybod mwy

Pagination