Newyddion Coleg Llandrillo

Myfyrwyr tu allan i'r Ganolfan

Canolfan Beirianneg newydd Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn Croesawu Myfyrwyr

Mae myfyrwyr wedi dechrau dilyn cyrsiau yn y Ganolfan Beirianneg sydd newydd agor ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl. Dyma gyfleuster arloesol a blaengar sy'n werth £13 miliwn.

Dewch i wybod mwy
Annie-Rose Tate yn y theatr ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Annie-Rose yn serennu yn y gyfres ‘Three Little Birds’

Mae'r actor hefyd wedi siarad am ei brwydr ag acalasia ac wedi canmol y gefnogaeth a gafodd gan Goleg Llandrillo ar ôl cael diagnosis yn 17 oed

Dewch i wybod mwy
Casi Evans yn derbyn gwobr Chwaraewraig Iau y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Môn Actif 2023

Dysgwyr Coleg Menai yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Môn Actif

Roedd Casi Evans a David Owen ymhlith yr enillwyr, yn ogystal â Kieran Jones, Celt Ffransis, Catrin Stewart ac Osian Perrin sy'n gyn-fyfyrwyr

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Osian Roberts ac Yuliia Batrak yn ennill medalau aur yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Roedd yna hefyd fedalau efydd i Eva Voma ac Adam Hopley wrth i Grŵp Llandrillo Menai ddod yn bedwerydd yn erbyn colegau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr gydag aelodau staff ar ôl derbyn eu pecyn tŵls peirianneg

Cyflwyniad arbennig i griw myfyrwyr Peirianneg 2023

Roedd y cyflwyniad traddodiadol yn achlysur teimladwy wrth i Beirianneg symud o gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo i ganolfan ragoriaeth newydd yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn croesi ‘tir peryglus’ gyda thîm ymgysylltu’r Fyddin yng Nghymru ar y caeau 3G ar gampws Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos

Ymweliad y fyddin yn helpu myfyrwyr i feithrin perthynas

Bu dysgwyr Coleg Llandrillo yn gweithio gyda'i gilydd i groesi 'tir peryglus' pan ddaeth tîm ymgysylltu’r Fyddin Yng Nghymru i ymweld â champws Llandrillo-yn-Rhos

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn y gawell yn nigwyddiad APFC 8

Myfyrwyr yn gweithio ar noson ymladd MMA a ffrydiwyd i filiynau o danysgrifwyr UFC

Dysgwyr Gradd Sylfaen yn y Cyfryngau Creadigol a Darlledu o Goleg Llandrillo yn gweithio ar APFC 8 a ddarlledwyd yn fyw ledled y byd gyda chyn-bencampwr ysgafn UFC, Anthony Pettis

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn defnyddio gliniadur ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio digwyddiadau agored mis Tachwedd

Mae Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd – o gyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau a chyrsiau Lefel A i raddau a chymwysterau proffesiynol

Dewch i wybod mwy
Rhian James a Yuliia Batrak gyda'r darlithydd Glenydd Hughes o flaen trên British Pullman

Profiad gwaith pum seren i fyfyrwyr y coleg

Aeth Yuliia Batrak a Rhian James, dysgwyr o adran lletygarwch Coleg Llandrillo, i weini yng Ngwesty Cadogan yn Llundain, ac ar drên moethus British Pullman sy'n cludo teithwyr i leoliad Downtown Abbey

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yng ngwersyll hyfforddi milwrol Capel Curig

Myfyrwyr yn cael blas ar yrfaoedd y Fyddin mewn gwersyll hyfforddi

Ymwelodd dysgwyr y cwrs BTEC Lefel 3 Gwasanaethau Diogelu Lifrog yng Ngholeg Llandrillo â gwersyll milwrol Capel Curig, lle rhoddodd milwyr y profiad o weithio yn y Fyddin iddynt

Dewch i wybod mwy

Pagination