Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr yn Gwirfoddoli gyda Chymdeithas Alzheimer!

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr adrannau Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon Coleg Menai ati i gofrestru i fod 'Ffrindiau Dementia'.

Yn dilyn sesiwn wybodaeth gan Clare Young - Pencampwr Ffrindiau Dementia ar gyfer Cymdeithas Alzheimer a darlithydd yng Ngholeg Menai, mae nifer o fyfyrwyr wedi penderfynu gwirfoddoli i fod yn Ffrindiau Dementia ar gyfer y Gymdeithas.

Roedd y sesiwn wybodaeth yn cynnwys pum prif neges ar ddementia a'r heriau y mae'n ei achosi. Gofynnwyd i'r myfyrwyr ystyried sut fyddai modd iddyn nhw helpu pobl sy'n byw â dementia.

Mae 'Ffrindiau Dementia' yn helpu pobl sy'n byw â dementia drwy annog pobl i weithredu - gan wneud rhywbeth mawr neu fach.

Dywedodd Clare Young,

"Roedd yn gyfle gwych i'r myfyrwyr ddysgu mwy am glefyd Alzheimer a meddwl am yr hyn fyddai modd iddyn nhw ei wneud i helpu pobl yn eu cymunedau lleol."

"Mae gormod o bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia yn teimlo nad yw'r gymdeithas yn deall y cyflwr. Mae 'Ffrindiau Dementia' yn helpu i godi ymwybyddiaeth a deall mwy am y cyflwr er mwyn i bobl sy'n byw â dementia allu parhau i fyw fel maen nhw'n dymuno".

Following an information session held by Clare Young, Dementia Friends Champion for the Alzheimer's Society and Coleg Menai lecturer, several students have signed up to volunteer as Dementia Friends for the Alzheimer's Society.

The information session included 5 key messages on dementia and the challenges it presents, and encouraged the students to consider how they may be able to take action to help those living with dementia.

‘Dementia Friends’ help people living with dementia by taking actions - both big and small.

Clare Young, said,

“This was a fantastic opportunity for the students to learn more about Alzheimer’s and to think about what they can do to help people in their local community”.

“Too many people affected by dementia feel that society fails to understand the condition they live with. Dementia Friends help by raising awareness and understanding, so that people living with dementia can continue to live in the way they want”.