Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol yn codi arian at Blant mewn Angen!

Dydd Gwener, 19 Tachwedd, aeth myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Menai ati i drefnu a chymryd rhan mewn diwrnod codi arian at Blant mewn Angen.

Llwyddodd y myfyrwyr i hel £278 drwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys pobi a gwerthu cacennau, sioe dalent, raffl, bwth tynnu lluniau yn ogystal â chwis lle'r oedd y myfyrwyr yn herio'r tiwtoriaid.

Dywedodd Gwen Williams, Arweinydd Rhaglen Sgiliau Byw'n Annibynnol:

"Mae'r myfyrwyr wedi gwneud gwaith ardderchog i godi cymaint o arian ar gyfer Plant mewn Angen. Roedd yn ddiwrnod gwych ac mi gafodd pawb amser wrth eu bodd yn cymryd rhan!"

£278 was raised by the students through a variety of activities, including a bake off and sale, talent show, raffle, a photo booth and a quiz competition where students went against the tutors.

Gwen Williams, Programme Area Manager for Independent Living Skills, said,

“The students have done a fantastic job to raise so much money for Children In Need. It was a great day and everyone thoroughly enjoyed taking part!”