Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Glynllifon yn mwynhau taith maes i Goedwig Gwydir

Dysgodd myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad am effaith coetir yn ystod taith i'r goedwig ger Betws y Coed

Dysgodd myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad Coleg Glynllifon am effaith hamdden ar goetir yn ystod taith maes ddiweddar i Goedwig Gwydir.

Tra’n ymweld â’r goedwig ger Betws y Coed, cerddodd y dysgwyr i fyny at Lyn Elsi, cyn astudio nodweddion hanesyddol y coetir, a thrafod sut mae hamdden wedi newid yr ardal, sy’n boblogaidd gyda thwristiaid, cerddwyr a beicwyr mynydd.

Roedd y daith hefyd yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddod i adnabod ei gilydd, wedi i'r cyrsiau coedwigaeth amrywiol a gynigir gan y coleg fwynhau ton o boblogrwydd ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Dywedodd Jeff Jones, Darlithydd mewn Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Glynllifon: “Aethom â’r adran Goedwigaeth a Chefn Gwlad i gyd am dro i fyny at Lyn Elsi i dorri’r garw, er mwyn i fyfyrwyr y gwahanol gyrsiau ddod i adnabod ei gilydd.

“Tra ar y daith buom yn trafod sut mae hamdden wedi effeithio ar y coetir o amgylch Betws y coed dros y blynyddoedd.

“Fe wnaethon ni edrych ar nodweddion hanesyddol fel waliau terfyn ac adfeilion bythynnod o fewn y coetir, gan ddangos y defnydd tir cyn plannu. I orffen fe wnaethon ni edrych ar hollt sychder o fewn clwstwr o goed ffynidwydd arian fel y bydd myfyrwyr yn gallu ei adnabod os ydyn nhw'n dod ar ei draws yn ystod eu gyrfa."

Mae Coleg Glynllifon yn goleg diwydiannau'r tir sydd â chyfleusterau preswyl, wedi'i leoli ar Stad Glynllifon ger Caernarfon.

Mae fferm Glynllifon, gan gynnwys y coetir, yn ymestyn i 300 hectar ac yn amgylchedd delfrydol ar gyfer rheolaeth cefn gwlad ac astudiaethau amaethyddol.

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad a gynigir gan Goleg Glynllifon, cliciwch yma.