Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-Gogydd dan Hyfforddiant o'r Coleg yn Ennill Medal yng ngemau Paralympaidd Tokyo

Cyn-Gogydd dan Hyfforddiant o'r Coleg a marchog brwdfrydig yn dathlu wedi ennill medal yn y gemau Paralympaidd diweddar yn Japan.

Cipiodd Georgia Wilson sy'n 25 oed ac o Abergele, fedal efydd mewn gwres o 36 gradd wedi perfformio'n arbennig ar gefn Sakura saith oed yn y digwyddiad dressage gradd II prawf unigol. Ymunodd gyda'i chyd aelod o'r tîm a'r enillydd medal aur, Lea Pearson, ar bodiwm Tokyo.

Mae ei chyflawniad yn fwy rhyfeddol gan ystyried y ffaith i Georgia dderbyn galwad hwyr i'w gemau Paralympaidd cyntaf i gymryd lle Sophie Christiansen a fu’n bencampwr wyth gwaith, ac nad oedd ei cheffyl yn ddigon ffit i gystadlu.

Daeth Georgia i'r amlwg ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd 2019 lle cipiodd ddwy fedal arian ac un aur yn y gystadleuaeth dull rhydd. Dechreuodd farchogaeth fel plentyn bach gan y cynghorwyd ei mam y byddai yn helpu gyda chydbwysedd Georgia gan ei bod yn dioddef o barlys yr ymennydd.

Yn syth ar ôl gadael yr ysgol berffeithio, astudiodd Georgia Goginio Proffesiynol ar Lefelau 1 a 2 ar Gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo.

Mae ei thiwtor bryd hynny Mike Evans - sy'n cydbwyso ei amser fel tiwtor Lletygarwch ac Arlwyo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos gyda'i rôl fel rheolwr tîm Coginio Iau Cenedlaethol Cymru - yn cofio gyda hoffter am amser Georgia yn y coleg: “Rydym ni gyd yn falch iawn o lwyddiant Georgia. Hyd yn oed bryd hynny, roedd yn benderfynol o ddilyn ei breuddwyd yn y byd marchogaeth. Cofiaf hi yn dod ataf ar ddechrau'r cwrs yn dweud ei bod angen pob dydd Gwener yn rhydd i hyfforddi ar gyfer y gemau Paralympaidd...rhywbeth sydd ddim yn digwydd yn aml iawn!

"Oherwydd ei chyfyngiadau corfforol, bu'n rhaid iddi ddod o hyd i ffordd i addasu wrth ddefnyddio cyfarpar cegin. Goresgynnodd bob rhwystr a bu'n llwyddiannus iawn yn y ddau gwrs, oedd yn wych."

www.gllm.ac.uk


25-year-old Georgia Wilson from Abergele scooped a bronze medal in 36-degree heat after putting in a fine display aboard seven-year-old Sakura in the dressage individual test grade II event. She joined teammate and gold medallist Lea Pearson on the Tokyo podium.

Her achievement is all the more remarkable considering the fact that Georgia received a late call-up to her first Paralympics to replace eight-time champion Sophie Christiansen, whose horse was not fit enough to compete.

Georgia burst onto the scene at the 2019 European Championships where she picked up two silvers and a gold in the freestyle competition. She started riding as a toddler as her mum was advised it would help with Georgia’s balance as she has cerebral palsy.

Immediately after finishing school, Georgia studied Professional Cookery at Levels 1 & 2 at Coleg Llandrillo’s Rhos-on-Sea campus.

Her then tutor Mike Evans - who balances his time as Hospitality & Catering tutor at the Rhos-on-Sea campus with his role as Welsh National Junior Culinary team manager - remembers Georgia’s time at college with fondness: “We are all thrilled with Georgia’s success. Even back then, she was determined to follow her equestrian dream. I remember her coming up to me at the beginning of the course and saying that she needed every Friday off to train for the Paralympics…which doesn’t happen very often!

“Because of her physical limitations, she had to find a way to adapt when using knives and other kitchen utensils. She overcame all barriers and passed both courses with flying colours, which was brilliant.”

www.gllm.ac.uk


25-year-old Georgia Wilson from Abergele scooped a bronze medal in 36-degree heat after putting in a fine display aboard seven-year-old Sakura in the dressage individual test grade II event. She joined teammate and gold medallist Lea Pearson on the Tokyo podium.

Her achievement is all the more remarkable considering the fact that Georgia received a late call-up to her first Paralympics to replace eight-time champion Sophie Christiansen, whose horse was not fit enough to compete.

Georgia burst onto the scene at the 2019 European Championships where she picked up two silvers and a gold in the freestyle competition. She started riding as a toddler as her mum was advised it would help with Georgia’s balance as she has cerebral palsy.

Immediately after finishing school, Georgia studied Professional Cookery at Levels 1 & 2 at Coleg Llandrillo’s Rhos-on-Sea campus.

Her then tutor Mike Evans - who balances his time as Hospitality & Catering tutor at the Rhos-on-Sea campus with his role as Welsh National Junior Culinary team manager - remembers Georgia’s time at college with fondness: “We are all thrilled with Georgia’s success. Even back then, she was determined to follow her equestrian dream. I remember her coming up to me at the beginning of the course and saying that she needed every Friday off to train for the Paralympics…which doesn’t happen very often!

“Because of her physical limitations, she had to find a way to adapt when using knives and other kitchen utensils. She overcame all barriers and passed both courses with flying colours, which was brilliant.”

www.gllm.ac.uk