Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor

Heddiw dathlwyd 20 mlynedd o Ddiwrnod Ieithoedd Ewropeaidd yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli. Croesawyd staff a myfyrwyr gan faneri sy’n cynrychioli 47 Aelod-wladwriaeth Cyngor Ewrop i’r coleg.

Nod Diwrnod Ieithoedd Ewrop yw “codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd dysgu iaith er mwyn cynyddu amlieithrwydd a dealltwriaeth ryngddiwylliannol; hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol cyfoethog Ewrop, ac annog dysgu iaith gydol oes yn yr ysgol a thu hwnt. ”

Ar hyn o bryd, mae tua 225 o ieithoedd brodorol yn cael eu siarad ledled Ewrop. Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Ewrop, Marija Pejčinović Burić, heddiw, “Mae Diwrnod Ieithoedd Ewrop yn ein hatgoffa bod pob llais yn bwysig ac y gallwn gyda'n gilydd oresgyn rhaniadau ieithyddol a diwylliannol yn ein cymdeithas."

Dywedodd Helen McFarlan Darlithydd Ieithoedd Modern yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, campws Pwllheli -

"Heddiw cafwyd dathliad gyda myfyrwyr Ffrangeg ac Almaeneg Lefel A gyda wafflau Gwlad Belg a croissants Ffrenigig, ac yna her iaith a chwis rhyngweithiol i ddyfnhau eu dealltwriaeth o bwysigrwydd ieithoedd rhanbarthol byd-eang.”

The European Day of Languages aims to “raise awareness of the importance of language learning in order to increase plurilingualism and intercultural understanding, promote the rich linguistic and cultural diversity of Europe, and encourage lifelong language learning in and out of school.”

At present, there are approximately 225 indigenous languages spoken across Europe. The Secretary General of the Council of Europe, Marija Pejčinović Burić, said: “The European Day of Languages reminds us that all voices matter and that together we can overcome linguistic and cultural divides in our societies."

Helen McFarlane, Modern Languages lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli campus, said: "We celebrated with our AS and A-level French and German linguists with Belgian waffles and French croissants, followed by a language challenge and interactive quiz to deepen their understanding of the importance of both regional and global languages.

“Learners commented how important it is to learn languages from an early age ‘to keep regional cultures and global languages alive’ to ensure that school and college learners will be able to ’communicate successfully both in local and international settings, now and in the future’.”

The European Day of Languages aims to “raise awareness of the importance of language learning in order to increase plurilingualism and intercultural understanding, promote the rich linguistic and cultural diversity of Europe, and encourage lifelong language learning in and out of school.”

At present, there are approximately 225 indigenous languages spoken across Europe. The Secretary General of the Council of Europe, Marija Pejčinović Burić, said: “The European Day of Languages reminds us that all voices matter and that together we can overcome linguistic and cultural divides in our societies."

Helen McFarlane, Modern Languages lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli campus, said: "We celebrated with our AS and A-level French and German linguists with Belgian waffles and French croissants, followed by a language challenge and interactive quiz to deepen their understanding of the importance of both regional and global languages.

“Learners commented how important it is to learn languages from an early age ‘to keep regional cultures and global languages alive’ to ensure that school and college learners will be able to ’communicate successfully both in local and international settings, now and in the future’.”