Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Peirianneg yn Derbyn Ei Gap Cyntaf dros Gymru

Mae myfyriwr Peirianneg o Goleg Meirion-Dwyfor ar fin cynrychioli ei wlad am y tro cyntaf ar ôl cael ei gynnwys yng ngharfan pêl-droed Ysgolion a Cholegau Cymru dan 18 oed.Yr wythnos hon bydd Cian Pritchard – sy’n byw ym Mhorthmadog – a’i gyd-chwaraewyr yn herio tîm Ysgolion Awstralia mewn gêm ar Goedlan y Parc, Aberystwyth.

Dywedodd Cian, sy’n astudio ar gampws Dolgellau’r coleg: “Pan wnes i ddarganfod fy mod wedi cael fy newis i chwarae dros fy ngwlad ac ennill fy nghap cyntaf, roeddwn i mewn sioc. Rydw i wedi bod yn chwarae pêl-droed ers yn bedair oed a dyma’r uchafbwynt heb os.”

Mae Cian yn chwarae fel asgellwr i CPD Porthmadog yng nghynghrair JD Gogledd Cymru.

Mae hon yn gamp i Cian, gan mai ychydig sy’n cael eu dewis i dîm Ysgolion a Cholegau Cymru. Mae’r broses yn gystadleuol iawn, gyda channoedd o fyfyrwyr a disgyblion yn cystadlu am le pob blwyddyn.

Dywedodd Marius Jones, Rheolwr Maes Rhaglen Adeiladu a Peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor: "Mae'r adran a'r coleg cyfan yn falch iawn o gyflawniad Cian. Mae cael eich dewis i gynrychioli eich gwlad yn gamp fawr. Mae Cian yn fyfyriwr sydd wedi ymrwymo'n llwyr i'w waith coleg, ac yn amlwg, yn gwbl ymroddedig i bêl-droed - da iawn!"

Cian Pritchard - who lives in Porthmadog - and his teammates will take on the Australian Schools team in an eagerly anticipated game at Park Avenue, Aberystwyth, later on this week.

Cian, who studies at the college’s Dolgellau campus, said: “When I found out that I had been picked to play for my country and win my first cap, I was in shock. I've been playing football since I was four-years-old and this is the highlight without a doubt."

Cian plays as a winger for Porthmadog Football Club in the North Wales JD league.

Cian beat the odds, as being selected for the Welsh Schools and Colleges team only happens to the chosen few. The process is very competitive, with hundreds of students and pupils competing for each place every year.

Marius Jones, Programme Area Manager for Construction at Coleg Meirion-Dwyfor, said: "The department and college are very proud of Cian's achievement. Being chosen to represent your country is no small feat. Cian is a student who is fully committed to his college work, and obviously, fully committed to football too - well done!"

Cian Pritchard - who lives in Porthmadog - and his teammates will take on the Australian Schools team in an eagerly anticipated game at Park Avenue, Aberystwyth, later on this week.

Cian, who studies at the college’s Dolgellau campus, said: “When I found out that I had been picked to play for my country and win my first cap, I was in shock. I've been playing football since I was four-years-old and this is the highlight without a doubt."

Cian plays as a winger for Porthmadog Football Club in the North Wales JD league.

Cian beat the odds, as being selected for the Welsh Schools and Colleges team only happens to the chosen few. The process is very competitive, with hundreds of students and pupils competing for each place every year.

Marius Jones, Programme Area Manager for Construction at Coleg Meirion-Dwyfor, said: "The department and college are very proud of Cian's achievement. Being chosen to represent your country is no small feat. Cian is a student who is fully committed to his college work, and obviously, fully committed to football too - well done!"