Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Grŵp Coleg yn cael eu gwobrwyo am Ofal a Chymorth i Ddysgwyr

Dathlwyd gwaith eithriadol Grŵp Llandrillo Menai a’i ymrwymiad i gefnogi lles ei ddysgwyr, gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM).

Yng nghynhadledd ddeuddydd UCM Cymru, dyfarnwyd dwy dystysgrif cydnabyddiaeth i’r Grŵp; Ymrwymiad i Les ac Ymgysylltiad Myfyrwyr, ac Ymrwymiad i Iechyd a Chefnogaeth Rywiol.

Mae cefnogaeth helaeth i les, cyngor cyfrinachol ac arweiniad llesiant ar gael i ddysgwyr a staff ar draws holl gampysau Grŵp Llandrillo Menai trwy'r Gwasanaethau i Ddysgwyr.

Mae cymorth 24/7 ar gael drwy’r Hwb Llesiant ar-lein hefyd. Yn ogystal â hyn, gall dysgwyr elwa o gynlluniau fel cynnyrch misglwyf am ddim, a'r cynnig i gael brecwast am ddim.

Roedd cynhadledd UCM Cymru, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor, hefyd yn gyfle i ddysgwyr a staff drafod polisïau, rhannu syniadau a rhwydweithio gyda cholegau a phrifysgolion eraill.

Dywedodd Terry Tuffrey, Llywydd Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai,

“Roedd yn wych derbyn cydnabyddiaeth gan UCM Cymru am y gwaith parhaus gan staff a myfyrwyr ar draws y Grŵp”

“Yn y gynhadledd, cafodd myfyrwyr addysg bellach ac uwch gyfle i gymryd rhan yn natblygiad polisi UCM Cymru, a chawsom gyfleoedd i ddylanwadu ar gyfeiriad UCM Cymru i gynrychioli pob dysgwr. Diolch i UCM Cymru am ddarparu llwyfan gwych i ni rannu ein barn”.

Meddai Phil Jones, Pennaeth y Gwasanaethau i Ddysgwyr a Marchnata,

“Rydym yn hynod falch o’r gwasanaethau cymorth gwych sydd ar gael i’n myfyrwyr. Mae cael ein cydnabod yn y gynhadledd yn dipyn o gamp – ac mae cydnabyddiaeth flynyddol gan UCM Cymru yn dyst i waith caled y staff ar draws y Grŵp.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau i Ddysgwyr Grŵp Llandrillo Menai, ⁠cliciwch yma.

I gael mynediad i Hwb Lles Dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.

At NUS Wales’ two-day conference, the Grŵp was awarded two recognition certificates; Commitment to Student Wellbeing and Engagement, and Commitment to Sexual Health and Support.

Extensive welfare support, confidential advice and wellbeing guidance is available to learners and staff across all of Grŵp Llandrillo Menai’s campuses through Learner Services.

24/7 support is available via the online Wellbeing Hub too, whilst learners can also benefit from schemes such as free period products and a free breakfast offering.

The NUS Wales conference, held at Bangor University, was also an opportunity for learners and staff to discuss policies, share ideas and network with other colleges and universities.

Terry Tuffrey, Student Union President at Grŵp Llandrillo Menai, said,

“It was fantastic to receive recognition from NUS Wales for the ongoing work of staff and students across the Grŵp”

“At the conference, further and higher education students got to get involved in NUS Wales policy development, and we had opportunities to influence the direction of NUS Wales in representing all learners. Thanks to NUS Wales for providing a great platform for us to share our views”

Phil Jones, Head of Learner Services and Marketing, said,

“We are immensely proud of our fantastic support services available to our students. To be recognised at the conference is a great achievement - and continued annual recognition by NUS Wales is testament to the hard work of staff across the Grŵp”

To find out more about Grŵp Llandrillo Menai’s Learner Services, please click here.

To access Grŵp Llandrillo Menai’s Learner Wellbeing Hub, please click here.

At NUS Wales’ two-day conference, the Grŵp was awarded two recognition certificates; Commitment to Student Wellbeing and Engagement, and Commitment to Sexual Health and Support.

Extensive welfare support, confidential advice and wellbeing guidance is available to learners and staff across all of Grŵp Llandrillo Menai’s campuses through Learner Services.

24/7 support is available via the online Wellbeing Hub too, whilst learners can also benefit from schemes such as free period products and a free breakfast offering.

The NUS Wales conference, held at Bangor University, was also an opportunity for learners and staff to discuss policies, share ideas and network with other colleges and universities.

Terry Tuffrey, Student Union President at Grŵp Llandrillo Menai, said,

“It was fantastic to receive recognition from NUS Wales for the ongoing work of staff and students across the Grŵp”

“At the conference, further and higher education students got to get involved in NUS Wales policy development, and we had opportunities to influence the direction of NUS Wales in representing all learners. Thanks to NUS Wales for providing a great platform for us to share our views”

Phil Jones, Head of Learner Services and Marketing, said,

“We are immensely proud of our fantastic support services available to our students. To be recognised at the conference is a great achievement - and continued annual recognition by NUS Wales is testament to the hard work of staff across the Grŵp”

To find out more about Grŵp Llandrillo Menai’s Learner Services, please click here.

To access Grŵp Llandrillo Menai’s Learner Wellbeing Hub, please click here.