Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Mae Campysau'r Coleg yn Paratoi ar gyfer Diwrnodau Hwyl Cymunedol Anferth

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn paratoi at groesawu cannoedd o bobl leol i'w Diwrnodau Hwyl Cymunedol ym mis Mai a Mehefin.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal yn:

 • Coleg Llandrillo - Campws Llandrillo-yn-Rhos: Dydd Sadwrn 20 Mai, 11am - 3pm
 • Coleg Menai - Campws Llangefni: Dydd Sadwrn 10 Mehefin, 10am - 2pm
 • Coleg Meirion-Dwyfor - Campws Dolgellau: Dydd Sadwrn 17 Mehefin, 11am - 2pm

Bydd y digwyddiadau llawn hwyl yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan, gyda llu o brofiadau cyffrous a gweithdai - rhywbeth at ddant pawb! Mae’r digwyddiadau am ddim, yn agored i bawb, ac wedi’u hanelu at: ⁠

 • Ddisgyblion ysgol
 • Rhieni sydd am ymweld â'r campws i weld y cyfleusterau a siarad â'r staff
 • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y coleg a gwasanaethau lleol i'w gynnig
 • Pobl sydd â diddordeb mewn cael gwaith neu ddechrau gyrfa newydd
 • Ac yn olaf... teuluoedd sydd am gael diwrnod i'r brenin!

Ar y diwrnod, cewch roi cynnig ar lu o brofiadau cyffrous a chael eich temtio gan bob math o wahanol fwydydd blasus.

Bydd cyfle hefyd i siarad a chael cyngor gyrfâu gan gynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys y Gwasanaeth Tân, y Fyddin a llawer o gwmnïau lleol eraill.

Felly, ewch draw i'n Diwrnodau Hwyl Cymunedol – chewch chi ddim o'ch siomi!

Events will be taking place at:

 • Coleg Llandrillo - Rhos-on-Sea Campus: Saturday 20 May, 11am – 3pm
 • Coleg Menai - Llangefni Campus: Saturday 10 June, 10am – 2pm
 • Coleg Meirion-Dwyfor - Dolgellau Campus: Saturday 17 June, 11am – 2pm

The fun-filled events will be a fantastic day out for all the family with a host of exciting experiences and workshops going on to suit all tastes!

The events are free, open to everyone, and are aimed at:

 • School pupils
 • Parents who want to visit the campus to view the facilities and speak to staff
 • Local residents who are interested in what the college and local services have to offer
 • People who are interested in getting a job or starting a new career
 • And finally…families who just want a fun day out!

On the day, you can try out a whole host of exciting activities, whilst tantalising your taste buds with a wide range of delicious food options.

There will also be the opportunity to speak to, and get careers advice from, representatives from a range of organisations including the Fire Service, Army and many other local companies.

So, head along to our Community Fun Days - you won’t be disappointed!

Events will be taking place at:

 • Coleg Llandrillo - Rhos-on-Sea Campus: Saturday 20 May, 11am – 3pm
 • Coleg Menai - Llangefni Campus: Saturday 10 June, 10am – 2pm
 • Coleg Meirion-Dwyfor - Dolgellau Campus: Saturday 17 June, 11am – 2pm

The fun-filled events will be a fantastic day out for all the family with a host of exciting experiences and workshops going on to suit all tastes!

The events are free, open to everyone, and are aimed at:

 • School pupils
 • Parents who want to visit the campus to view the facilities and speak to staff
 • Local residents who are interested in what the college and local services have to offer
 • People who are interested in getting a job or starting a new career
 • And finally…families who just want a fun day out!

On the day, you can try out a whole host of exciting activities, whilst tantalising your taste buds with a wide range of delicious food options.

There will also be the opportunity to speak to, and get careers advice from, representatives from a range of organisations including the Fire Service, Army and many other local companies.

So, head along to our Community Fun Days - you won’t be disappointed!