Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

TIWTOR COLEG MENAI A'I FERCH YN CODI ARIAN ER CÔF AM FFRIND

Mae un o diwtoriaid Coleg Menai wedi helpu i godi dros £30,000 er budd elusen ‘Calm Zone’ er cof am ei ffrind a chyn-gydweithiwr RAF.

Cymerodd Andy Collins, Arweinydd Rhaglen Chwaraeon (Antur Awyr Agored), ran mewn dau ddiwrnod llawn o weithgareddau codi arian.

Roedd Andy yn Hyfforddwr ym maes Gweithgareddau Corfforol ac Antur gyda'r RAF am 15 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw daeth yn ffrindiau mawr gydag Andrew Morris yn ogystal â sawl un arall.

Yn drist iawn, cymerodd Andrew ei fywyd ei hun yn 2017 yn dilyn brwydr gydag iechyd meddwl.

Daeth ffrindiau a chyn-gydweithwyr Andy yn yr RAF at ei gilydd a bathu'r enw 'Talisman Triathlon' ar eu hymdrechion codi arian. Fel rhan o'r ymdrechion hyn maen nhw wedi bod yn cymryd rhan mewn sialensiau megis nofio dŵr agored, mynydda, beicio a llawer mwy.

Ymunodd Andy â'i ffrindiau o'r RAF am ddau ddiwrnod tra oeddynt yng Ngogledd Cymru yn ystod eu taith o amgylch Prydain yn codi arian. Rhedodd Andy hanner cyntaf y daith 62km i'r Wyddfa o Lyn Tegid yn y Bala. Ar yr ail ddiwrnod bu'n rhaid i'r criw o ffrindiau frwydro yn erbyn gwynt cryf a glaw wrth iddynt esgyn i fyny i ben y Wyddfa ar hyd llwybr Pen-Y-Gwryd.

Wedi cael ysbrydoliaeth gan ei thad a'i ffrindiau mae merch Andy, Anni, wedi penderfynu teithio 50 o filltiroedd ar ei sgwter i godi arian at ymdrechion Talisman Triathlons. Ewch i dudalen GoFundMe Anni yma.

Dywedodd Andy,

"Mae fy ngwraig Ceri a fi yn hynod o falch o Anni ac yn gobeithio y bydd yr arian a godwyd yn gwneud gwahaniaeth i'r ystadegyn hwn, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth am yr help sydd ar gael i unrhyw un sy'n ei chael yn anodd byw ar hyn o bryd.

"Mae pobl eisiau helpu, a dw i'n gobeithio y bydd yr ymdrech hwn i godi arian yn profi hyn i unrhyw un sydd angen yr help hwn ar hyn o bryd."

Gallwch ddysgu rhagor am gyfnod Andy gyda'r grŵp Talisman Triathlon yma.

Andy Collins, Sports Outdoor Adventure Programme Leader, took part in two days of intense fundraising activities last month.

Andy was a Physical and Adventure Training Instructor with the RAF for 15 years, where he became close friends with Andrew Morris, and several others.

Sadly, after a battle with mental health, Andrew took his own life in 2017.

Andy’s past RAF colleagues and friends coined the name ‘Talisman Triathlon’ for their fundraising efforts, where they have been undertaking challenges such as open water swimming, mountain climbing, biking, and more.

Andy joined his RAF friends for two days whilst they were in North Wales, on their journey around the UK raising money. Andy ran the first half of a 62km journey to Y Wyddfa from Llyn Tegid in Bala. On the second day the group of friends were challenged with strong winds and rain as they fought their way to the summit of Snowdon by taking the Pen-Y-Gwryd route.

Taking inspiration from her father and his friends, Andy’s daughter, Anni, has decided to complete 50 miles on her scooter to raise money for the Talisman Triathlons fundraising efforts. You can visit Anni’s GoFundMe page here.

Andy said,

“My wife Ceri and I are extremely proud of Anni and hope the money raised can really make a difference to this statistic, as well as raising awareness of the help that is out there for anyone who is finding life hard at the moment.

“People really do care, and I hope this fundraising attempt proves that to someone who needs it right now.”

Find out more about Andy’s time with the Talisman Triathlon group, here.

Andy Collins, Sports Outdoor Adventure Programme Leader, took part in two days of intense fundraising activities last month.

Andy was a Physical and Adventure Training Instructor with the RAF for 15 years, where he became close friends with Andrew Morris, and several others.

Sadly, after a battle with mental health, Andrew took his own life in 2017.

Andy’s past RAF colleagues and friends coined the name ‘Talisman Triathlon’ for their fundraising efforts, where they have been undertaking challenges such as open water swimming, mountain climbing, biking, and more.

Andy joined his RAF friends for two days whilst they were in North Wales, on their journey around the UK raising money. Andy ran the first half of a 62km journey to Y Wyddfa from Llyn Tegid in Bala. On the second day the group of friends were challenged with strong winds and rain as they fought their way to the summit of Snowdon by taking the Pen-Y-Gwryd route.

Taking inspiration from her father and his friends, Andy’s daughter, Anni, has decided to complete 50 miles on her scooter to raise money for the Talisman Triathlons fundraising efforts. You can visit Anni’s GoFundMe page here.

Andy said,

“My wife Ceri and I are extremely proud of Anni and hope the money raised can really make a difference to this statistic, as well as raising awareness of the help that is out there for anyone who is finding life hard at the moment.

“People really do care, and I hope this fundraising attempt proves that to someone who needs it right now.”

Find out more about Andy’s time with the Talisman Triathlon group, here.