Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu penblwydd Eryri yn 70ed.

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor’s Dolgellau wedi bod yn gweithio ar brosiect celf cydweithredol gyda Pharc Cenedlaethol Eryri i ddathlu pen-blwydd y parc yn 70 oed.

Mae’r cydweithrediad, sy’n cynnwys rhai o enwau mwyaf adnabyddus Gogledd Cymru ym myd celf, yn rhan o ddathliad am fis a ddechreuodd ar Hydref 1af.

Comisiynwyd artistiaid sy'n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau i ddathlu'r parc a'i rinweddau arbennig yn greadigol ar wefan newydd, a aeth yn fyw ar Hydref 1af. Mae'r wefan yn cynnwys map rhithwir o Eryri.

I ddefnyddio'r map cliciwch - YMA

Dywedodd Ffion Pugh, myfyriwr ar y cwrs Diploma L3 mewn Celf a Dylunio yn Nolgellau: “Fe wnes i fwynhau’r profiad yn ystod y prosiect hwn yn fawr. Roedd gwneud celf amgylcheddol yn hollol newydd i mi, ac roedd gallu dathlu pen-blwydd y Parciau Cenedlaethol yn 70 oed yn y broses yn gyffrous iawn. ”

Comisiynwyd bardd cenedlaethol Cymru Ifor Ap Glyn i ysgrifennu cerdd yn arbennig ar gyfer y dathliad hwn ac mae artistiaid amrywiol wedi ymateb i’r gerdd gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau sy’n tynnu sylw at rinweddau arbennig y parc. Ymhlith y gweithiau hyn mae: paentiad gan Lisa Eurgain Taylor; giât a wnaed gan Joe Roberts; gosodiad celf amgylcheddol gan Tim Pugh; cân a gyfansoddwyd gan Owain Roberts ac Eve Goodman, a ffilm ddawns gan Angharad Harrop gyda’r delynores Helen Wyn Pari.

Dywedodd Martin Evans, arweinydd cwrs ar raglen Celf a Dylunio: “Mae cael y math hwn o brofiad yn wirioneddol amhrisiadwy i’n myfyrwyr. Mae'r myfyrwyr hyn i gyd yn byw o fewn neu'n agos at ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri, ac maent wedi ymateb mewn ffordd unigryw a phersonol i gynhyrchu gwaith hynod greadigol. Mae gweld eu gwaith celf yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr ag enwau mor fawr ym myd celf Cymru yn brofiad gwych iddyn nhw. Rydym yn dymuno'r gorau i Barc Cenedlaethol Eryri gyda'u dathliadau Eryri70, ac rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi cael cyfle i gyfrannu'n greadigol. "

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw gyrsiau ar gampws Dolgellau, ewch i wefan Grŵp Llandrillo Menai yn www.gllm.ac.uk neu ffoniwch linell gynghori'r cwrs ar 01341 422 827.