Myfyrwyr Lefel A y Gyfraith CMD, yn ennill lle ar gynllun LEDLET

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod tri o fyfyrwyr Lefel A y Gyfraith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau wedi ennill lle ar gynllun LEDLET Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies yn ddiweddar.

Bydd Tesni Hughes a Matthew Phelps yn cael blas o’r proffesiwn cyfreithiol drwy’r Cynllun Ysgol Haf, ac mae Efa Hughes wedi cael cynnig lle ar y cynllun mentor cyfreithiol.

Mae Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies, neu LEDLET yn fyr, yn elusen annibynnol a sefydlwyd yn 2013 i wasanaethu pobl ifanc sy'n byw yng Nghymru neu sydd â chysylltiad â Chymru sydd â diddordeb mewn ymuno â'r proffesiwn cyfreithiol. Mae'r elusen yn cael ei rhedeg gan dîm o ymddiriedolwyr o ystod amrywiol o gefndiroedd cyfreithiol, pob un â chysylltiadau â Chymru. Yn benodol, sefydlwyd LEDLET gyda'r nod o sicrhau na fyddai unrhyw un mewn cymdeithas yn dod i'r casgliad y byddai eu cefndir yn eu hatal rhag gweithio yn y gyfraith.

Dywedodd Louise Harding, Darlithydd y Gyfraith, Adran Lefel A, Coleg Meirion-Dwyfor Dolgellau.

“Rydym yn falch iawn o lwyddiant ein myfyrwyr, mae’r cynllun hwn gan Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies yn gynllun uchel iawn ei barch, ac yn gychwyn arbennig o dda i’r rhai hynny sydd yn ddigon ffodus o gael eu dewis ar gyfer y cynllun.”

“Mae ymroddiad Tesni, Matthew ac Efa i’r cwrs yn destament bod gwaith caled yn talu ar ei ganfed, nid ar chware bach mae cael eich dewis ar y cynllun hwn. Da iawn chi.”

Gwybodaeth am astudio Lefel A YMA

Ydych chi'n barod i wneud cais? I'ch helpu i benderfynu, bydd y Grŵp yn cynnal digwyddiad agored rhithwir drwy gydol yr haf. O gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref, cewch ddysgu rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael. Yn ogystal, cewch wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi! Ewch i'n gwefan heddiw ar gllm.ac.uk neu anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan iawn!


Dewch o hyd i'ch cwrs