Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-fyfyriwr yn derbyn disg aur ar ôl cyrraedd brig y siartiau a chael rhif 1 ar iTunes

Pan ddychwelodd Krystian Koziński cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar, cyflwynwyd disg aur iddo i ddathlu ei fod wedi cyrraedd y brig ar siartiau iTunes.

Roedd Krystian yn rhan o’r garfan o fyfyrwyr technoleg cerdd a ddaeth i'r brig ar y siart canwr/cyfansoddwr gyda’u halbwm ‘Polar Opposite’, a helpodd i godi arian i’r GIG yn ôl yn 2020.

Mae 16 o ganeuon ar yr albwm – pob un wedi’i chynhyrchu gan fyfyriwr gwahanol – ac fe gyrhaeddodd Krystian y brig yng Ngwlad Pwyl, ei wlad enedigol hefyd gyda’i sengl o’r albwm, ‘23.25’.⁠

Nawr mae llygaid Krystian ar fwy o lwyddiant yn y siartiau wrth iddo gynllunio i ryddhau ei sengl nesaf, ‘Let Me Down’ fis nesaf.⁠

Mae ar fin graddio o’r Liverpool Institute for Performing Arts gyda BA mewn Cerddoriaeth, Cyfansoddi Caneuon a Chynhyrchu, ac mae’n perfformio’n rheolaidd o amgylch y ddinas yn ogystal â chyfansoddi ei gerddoriaeth ei hun.

Ond cymerodd seibiant o’i amserlen brysur i ddychwelyd i gampws Llandrillo-yn-Rhos, lle cyflwynwyd disg aur iddo gan y tiwtoriaid David Ffranc Williams a James Taylor.

Dywedodd Krystian ei fod “mor falch” o lwyddiant ei sengl ei hun a ‘Polar Opposite’ - a grëwyd gan fyfyrwyr y cwrs BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth o’u cartrefi yn ystod y cyfnod clo.

“Ein haseiniad olaf oedd ysgrifennu, recordio a chynhyrchu ein cân ein hunain, ac yna ei rhyddhau yn rhan o albwm y grŵp cyfan,” meddai Krystian.

“Cyrhaeddodd yr albwm rhif un, a fi oedd yr un lwcus a gyrhaeddodd rif un yng Ngwlad Pwyl.

“Cefais fy synnu – fe wnaethon ni berfformiad byw ar Facebook, oherwydd doedden ni ddim yn gallu cwrdd â’n gilydd ar y pryd, ac fe ffoniodd fy ffrind bum munud cyn oedden ni i fod i berfformio a dweud, ‘Ydych chi wedi gweld iTunes?’.

“Roedd fy nghân i yn rhif un ar iTunes Pwyleg – roeddwn i ar ben y rhestr o'r holl enwau mawr yma o Wlad Pwyl, ac roeddwn i mor falch o hynny, ac mor falch ohonon ni i gyd.”

Symudodd Krystian o Wlad Pwyl i Landudno yn 2017, a dywedodd: "Mi wnes i fwynhau fy nwy flynedd yng Ngholeg Llandrillo yn fawr iawn Roedd yr holl staff a phawb yn y coleg yn cŵl.

“Ar y dechrau roeddwn i’n bryderus am fy Saesneg, ond fe wnes i ffrindiau yn gyflym iawn ac erbyn i mi raddio roeddwn i’n hyderus i fynd ymlaen i’r brifysgol. Rhoddodd y coleg lwyfan enfawr i mi adeiladu ar y sgiliau roeddwn i wedi’u dysgu.”

Mae Krystian yn perfformio o amgylch Lerpwl, yn chwarae gitâr i'r lleisydd Shona Lanigan. Mae’n bwriadu rhyddhau ‘Let Me Down’ erbyn diwedd Gorffennaf, ac mae “tair neu bedair arall” o senglau hefyd ar y gweill.

Mae'n disgrifio ei gerddoriaeth fel pop acwstig gyda harmonïau a chorau ond hefyd yn cynnwys agweddau pop electronig.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth, cliciwch yma.

Lluniau o Krystian Kozinski yn perfformio gyda diolch i Dylancoxmedia.