Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymru trwy gelf.

Fel rhan o raglen deledu newydd sy'n dathlu ac yn edrych i mewn i draddodiadau gwerin Cymru, ymwelodd y cwmni cynhyrchu Capten Jac â'r adran gelf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli yn ddiweddar i ffilmio'r myfyrwyr yn yr adran sydd wedi bod yn gweithio gyda'u tiwtor celf, Ffion Gwyn, ar hen arferion Calan Gaeaf Cymru.

Cafodd y canwr, actor a chyflwynydd teledu adnabyddus Carys Eleri, a fydd yn arwain y cynhyrchiad newydd, gyfle i gwrdd â rhai o'r myfyrwyr, sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect.

Dywedodd Ffion Gwyn, tiwtor yn yr Adran Gelf yn CMD, Pwllheli -

“Mae cadw cof am hen draddodiadau gwerin Cymru yn bwysig iawn. Mae rhai o'r straeon a'r arferion wedi cael eu trosglwyddo trwy'r cenedlaethau ers canrifoedd. Mae gan gelf y gallu i gyfleu'r arferion a'r straeon hyn mewn ffordd weledol. Fel rhan o’r prosiect mae’r myfyrwyr wedi creu pen mawr o’r Hwch Ddu Gwta, anifail tebyg i fochyn oedd yn stelcio tirwedd Cymru yn ystod Calan Gaeaf er mwyn bwyta eneidiau’r ifanc. ”

Ychwanegodd

“Mae'r mathau hyn o straeon yn wych i weithio gyda phobl ifanc, yn y bôn gan fod Calan Gaeaf yn ŵyl i'r cenedlaethau iau”

Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys rhai o brif awdurdodau Cymru ar hanes a thraddodiadau gwerin Cymru, a fydd yn cael eu darlledu’n fuan ar y S4C.


Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Coleg Meirion-Dwyfor campws Pwllheli , 01758 701 385, e-bost generalenquiries@gllm.ac.uk / gllm.ac.uk