Myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol Bangor yn Dathlu Cwblhau eu Diploma Estynedig Biofeddygol!

Yr wythnos diwethaf, derbyniodd y myfyrwyr Lefel 3 nifer o wobrau, cymerwyd rhan mewn cwisiau a, sgwrsiodd â thiwtoriaid.Hefyd rhoddodd y myfyrwyr - Alex, Bethan, Kristina a Seren, gyflwyniad i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf. Fe wnaethant rannu eu profiadau o'r cwrs a chynlluniau ar gyfer y dyfodol, a oedd yn cynnwys mynd i'r Brifysgol i astudio graddau mewn Gwyddoniaeth Fforensig, Nyrsio a Bioleg Forol.

Dywedodd Susan Parry, Arweinydd Rhaglen Gwyddoniaeth Biofeddygol yng Ngholeg Menai, “Rydym yn hynod falch o’r myfyrwyr, ac roedd yn wych gallu dathlu eu cyflawniadau gyda’n gilydd yr wythnos diwethaf. Mae llawer o'r myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio yn y Brifysgol y flwyddyn nesaf - rydyn ni'n dymuno'r gorau iddyn nhw! ”


Mae cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC Lefel 3 (Biofeddygol) yn gwrs 2 flynedd ac mae'n cyfateb i 3 Lefel A. Mae ceisiadau bellach yn cael eu derbyn ar gyfer y cwrs hwn ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Dewch o hyd i'ch cwrs