Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr celf o Wcráin yn dathlu diwylliant gweledol ei gwlad

Mae myfyriwr Celf a Dylunio ar safle Dolgellau wedi creu cyfres o luniau trawiadol sydd yn dathlu celf werinol a thraddodiadol y wlad.

Daw Daryna Bandurka o’r Wcráin, lle y bu rhaid iddi ddianc o erchyllterau'r rhyfel yno, a setlo yn ddiweddar yng Nghymru.

Dywedodd Iolo Tudur Lewis, sydd yn ddarlithydd Celf a Dylunio yn Nolgellau.

“Rydym fel adran Gelf a Dylunio yn falch iawn o lwyddiant ysgubol Daryna. Mae’r corff yma o waith nid yn unig yn drawiadol, yn amserol ond hefyd yn unigryw.”

Ychwanegodd

“Mae Daryna wedi llwyddo i ymateb mewn ffordd gadarnhaol i waith celf werinol a thraddodiadol ei gwlad. Rydym yn falch o fedru dangos ein cefnogaeth iddi hi drwy osod y gwaith, yn nerbynfa Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau, lle maw modd prynu’r gwaith.”

Bydd unrhyw elw o’r gwaith yn cael ei anfon i elusennau dyngarol yn Wcráin.

Dywedodd Pennaeth Coleg Meirion-Dwyfor, Aled Jones-Griffith

"Mae'r gwaith yma o'r safon uchaf ac yn adlewyrchu diwylliant Wcrain. Mae'n waith cwbl ddirdynol ac yn llawn lliwiau llachar a bywiog sydd yn gwrthgfyferbynu yn llwyr gyda'r sefyllfa yn Wcrain heddiw. Mae'r gweithiau wedi fy nghyffwrdd yn bersonol ac rywf yn hyderus y bydd y gwaith i gyd yn gwerthu yn fuan. Mae'n llongyfrachiadau i Darnya yn fawr, ac mae'n edmygedd i o'i angerdd at ei gwaith mewn amser mor anodd iddi yn fwy byth."

Daryna Bandurka fled the war in Ukraine last year, and has been creating pieces of art during her time at college, to help raise money for the people of Ukraine.

Her artwork has been placed in the reception area of the college - where it's possible to buy her work. The money raised will be sent to humanitarian charities working in Ukraine.

Iolo Tudur Lewis, Art and Design lecturer at Dolgellau, said,

"As an Art and Design department we are very proud of Daryna's resounding success. This body of work is not only impressive, timely but also unique."

He added

"Daryna has managed to respond in a positive way through the folk and traditional artwork of her country. We are proud to be able to show our support for her by placing the work in the reception of Coleg Meirion-Dwyfor’s campus in Dolgellau, where it is possible to buy the work."

Principal of Coleg Meirion-Dwyfor and Coleg Menai, Aled Jones-Griffith, said,

“Darnya’s work is of the highest quality and reflects the culture of Ukraine so well - it is a completely poignant work - full of bright and vibrant colours, which are in complete contrast with the situation in Ukraine today. Congratulations to Darnya, and I admire her passion for her work even more in such a difficult time for her."


Daryna Bandurka fled the war in Ukraine last year, and has been creating pieces of art during her time at college, to help raise money for the people of Ukraine.

Her artwork has been placed in the reception area of the college - where it's possible to buy her work. The money raised will be sent to humanitarian charities working in Ukraine.

Iolo Tudur Lewis, Art and Design lecturer at Dolgellau, said,

"As an Art and Design department we are very proud of Daryna's resounding success. This body of work is not only impressive, timely but also unique."

He added

"Daryna has managed to respond in a positive way through the folk and traditional artwork of her country. We are proud to be able to show our support for her by placing the work in the reception of Coleg Meirion-Dwyfor’s campus in Dolgellau, where it is possible to buy the work."

Principal of Coleg Meirion-Dwyfor and Coleg Menai, Aled Jones-Griffith, said,

“Darnya’s work is of the highest quality and reflects the culture of Ukraine so well - it is a completely poignant work - full of bright and vibrant colours, which are in complete contrast with the situation in Ukraine today. Congratulations to Darnya, and I admire her passion for her work even more in such a difficult time for her."