Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr yn cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth Celf.

Rydym yn ymfalchïo yn llwyddiant diweddar fyfyriwr ar ein cwrs Sgiliau Byw yn Annibynnol Iolo Thomas, sydd wedi ennill y wobr aur am dynnu llun 2D yn yr adran Celf a Chrefft yn Eisteddfod T yr Urdd.

Mae Iolo yn fyfyriwr ar ein campws yn Nolgellau, ac yn aelod poblogaidd a chanolog yn ein hadran Sgiliau Byw yn Annibynnol. Cynhaliwyd Eisteddfod T sef Eisteddfod yr Urdd mewn fformat rhithiol eleni sy'n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ledled Cymru a thu hwnt i gystadlu o'u cartrefi. Roedd 12,000 wedi cystadlu yn ystod wythnos yr Eisteddfod, mewn tasgau a chystadlaethau amrywiol.

Meddai Morfudd Pughe Richards o’r adran Sgiliau Byw yn Annibynnol.

“Rydym wirioneddol yn ymfaclhio’n llwyddiant Iolo, mae cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth genedlaethol fel hyn yn destament i ymroddiad a gwaith caled Iolo. Mae Iolo yn hoff iawn o gelf, ac mae ganddo ddychymyg byrlymus a gwahanol iawn, sydd yn cael eu hamlygu yn ei waith. Da iawn ti Iolo, mae pawb yn Nolgellau yn falch iawn o dy lwyddiant”

Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Sgiliau Byw yn Annibynnol YMA

Ydych chi'n barod i wneud cais? I'ch helpu i benderfynu, bydd y Grŵp yn cynnal digwyddiad agored rhithwir drwy gydol yr haf. O gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref, cewch ddysgu rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael. Yn ogystal, cewch wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi! Ewch i'n gwefan heddiw ar gllm.ac.uk.