Cwmni Stihl a Choleg Glynllifon yn sefydlu partneriaeth golegol.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Coleg Glynllifon wedi sefydlu partneriaeth golegol yn ddiweddar gyda’r cwmni Almaeneg, Stihl, y cwmni llif gadwyn ac offer diogelwch.

Daeth cynrychiolydd o Stihl UK, Steve Hall i’r coleg yn ddiweddar, i gyflwyno llif gadwyn Stihl MSA220 i’r adran Goedwigaeth, cyflwynwyd dillad diogelwch hefyd a danteithion i’r myfyrwyr.

Mae’r coleg yn diolch i Stihl UK, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’r cwmni yn y dyfodol.

Dywedodd Jeff Jones, Darlithydd mewn Coedwigaeth yng Ngholeg Glynllifon.

“Mae hwn yn bartneriaeth bwysig iawn i ni, sydd yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael defnyddio’r offer diweddaraf, a gorau yn y maes. Diolch i Stihl.”

Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Coedwigaeth YMA

Ydych chi'n barod i wneud cais? I'ch helpu i benderfynu, bydd y Grŵp yn cynnal digwyddiad agored rhithwir drwy gydol yr haf. O gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref, cewch ddysgu rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael. Yn ogystal, cewch wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi! Ewch i'n gwefan heddiw ar gllm.ac.uk.

Dewch o hyd i'ch cwrs