Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Injan jet Ymladd yr Awyrlu yn cael ei rhoi yn anrheg i'r coleg

Mae injan jet wedi’i danfon i gampws Coleg Menai yn Llangefni, diolch i’r Weinyddiaeth Amddiffyn, RAF y Fali, Babcock International a Rolls Royce.

Bydd yr injan jet yn cael ei defnyddio gan ddysgwyr Peirianneg Awyrennaeth, a fydd nawr yn gallu ymarfer eu sgiliau cynnal a chadw ac atgyweirio ar injan go iawn a ddefnyddir yn jetiau ymladd Hawk T1 yr Awyrlu Brenhinol.

Mae’r cwrs Peirianneg Awyrennaeth yn rhoi’r sgiliau rhagarweiniol a'r wybodaeth dechnegol i ddysgwyr a fydd yn eu paratoi ar gyfer amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg awyrofod, yn y diwydiannau Gwasanaethu Awyrennau a Chynnal a Chadw.

Dywedodd Damian Woodford, Rheolwr Maes Rhaglen Peirianneg,

“Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Weinyddiaeth Amddiffyn am eu cefnogaeth hael. Bydd derbyn injan Rolls-Royce Adour yn golygu y bydd ein myfyrwyr yn cael profiad uniongyrchol o weithio ar ddarn o offer go iawn, a ddefnyddir gan y Lluoedd Arfog ar hyn o bryd”.

Ychwanegodd Llifon Roberts, Darlithydd Peirianneg Awyrennaeth yng Ngholeg Menai,

“Bydd y dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o injan Rolls-Royce Adour, a byddant yn gallu cymhwyso’r ddealltwriaeth a’r profiad hwnnw pan fyddant yn gwneud cais am waith, prentisiaethau neu’n mynd i addysg uwch”.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Peirianneg Awyrennaeth Lefel 3 yng Ngholeg Menai, cliciwch yma.

The jet engine will be utilised by Aeronautical Engineering learners, who will now be able to practise their maintenance and repair skills on a real-life engine used in the RAF’s Hawk T1 fighter jets.

The Aeronautical Engineering course provides learners with the introductory skills and technical knowledge in preparation for work in a variety of aeronautical engineering roles, in both the Aircraft Service and Maintenance industries.

Damian Woodford, Programme Area Manager for Engineering at Coleg Menai, explained: “We’re extremely grateful to the Ministry of Defence for their generous support. Taking delivery of the Rolls-Royce Adour engine will mean that our students will get first-hand experience of working on a real life piece of equipment, used by the Armed Forces at the moment."

Llifon Jones, Aeronautical Engineering Lecturer at Coleg Menai, added: “The learners will gain an in-depth knowledge and understanding of the Rolls-Royce Adour engine, and will be able to apply that understanding and experience when they apply for work, apprenticeships or go into higher education."

To find out more about the Aeronautical Engineering Level 3 course delivered at Coleg Menai, click here.

The jet engine will be utilised by Aeronautical Engineering learners, who will now be able to practise their maintenance and repair skills on a real-life engine used in the RAF’s Hawk T1 fighter jets.

The Aeronautical Engineering course provides learners with the introductory skills and technical knowledge in preparation for work in a variety of aeronautical engineering roles, in both the Aircraft Service and Maintenance industries.

Damian Woodford, Programme Area Manager for Engineering at Coleg Menai, explained: “We’re extremely grateful to the Ministry of Defence for their generous support. Taking delivery of the Rolls-Royce Adour engine will mean that our students will get first-hand experience of working on a real life piece of equipment, used by the Armed Forces at the moment."

Llifon Jones, Aeronautical Engineering Lecturer at Coleg Menai, added: “The learners will gain an in-depth knowledge and understanding of the Rolls-Royce Adour engine, and will be able to apply that understanding and experience when they apply for work, apprenticeships or go into higher education."

To find out more about the Aeronautical Engineering Level 3 course delivered at Coleg Menai, click here.