Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau'n manteisio ar gynllun mentora

Gweithiodd myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau o Goleg Llandrillo gyda datblygwyr gemau proffesiynol er mwyn rhoi bywyd i'w syniadau mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Ymunodd y coleg â phrosiect mentora Studio Live, sy'n cael ei redeg gan sefydliad IntoGames ac sy'n cynnig cipolwg gwerthfawr i fyfyrwyr o'r diwydiant gemau.

Dilynodd myfyrwyr ail flwyddyn y cwrs Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol (Datblygu Gemau) briff i greu prototeip yn seiliedig ar y gêm ffantasi Ravenbound.

Rhannwyd y myfyrwyr i mewn i grwpiau i weithio gyda mentoriaid dros gyfnod o bum diwrnod i ddatblygu eu prototeipiau.

Dywedodd Rob Griffiths, Arweinydd Blwyddyn 2 Rhaglen Datblygu Gemau yng Ngholeg Llandrillo ei bod hi'n agoriad llygaid i fyfyrwyr gael profiad o weithio yn y diwydiant gemau dros y cyfnod. ⁠

Dywedodd: "Mi gawson ni ein paru â stiwdio, cyn derbyn briff a gweithio am bum diwrnod gyda'r stiwdio i gynhyrchu'r hyn roedd y briff yn gofyn amdano.

"Mae'n friff eithaf technegol, felly mae'r gwaith cynllunio a chreu yn seiliedig ar rywbeth mwy na phersbectif cysyniadol yn unig. Oherwydd hynny mae'r myfyrwyr wedi creu gwahanol fecaneg ar gyfer y briff o fewn cyfnod pum diwrnod o hyd.”

"Clustnodir mentor o'r diwydiant gemau i bob un, ac mae'r mentor hwnnw'n trafod y gwaith gyda nhw bob dydd.

"Felly, ar ddechrau diwrnod yn y stiwdio trefnwyd sesiwn 'sefyll i fyny' i drafod gwaith sydd ar y gweill, unrhyw broblemau yn ymwneud â'r gwaith ac ati ac roedd y cynhyrchydd yn gweithio gyda nhw ar y materion hynny."

Daeth y mentoriaid Alrissa Sia o Ubisoft, Nicolas Porras o nDreams, Oliver Caddy o Gameplay Galaxy, a Chris Paye o Quantum Soup Studios i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Meddai Rob: " Roedd y myfyrwyr yn gweithio gyda'u mentoriaid rhwng 9am a 4pm bob dydd, fel diwrnod gwaith go iawn.

Does dim gwaith papur i'w gwblhau, ac mae'r myfyrwyr wrth eu boddau â hynny! Does dim angen llenwi dogfennau na chynnal gwerthusiad - gwneud y gwaith ydy'r dasg, ymarfer cwbl ymarferol."

Dywedodd y myfyrwyr eu hunain bod y cynllun wedi cynnig cyfle gwych i rwydweithio hefyd, yn ogystal â meithrin profiad ymarferol.

Dywedodd Lucas Grew: "Mi wnaeth y mentoriaid bob ymdrech i'n helpu ni. Mi ges i fanylion LinkedIn hefyd, roedd yn gyfle gwych i rwydweithio.

"Mi gawson ni gyfle i gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant ac i ehangu ein gorwelion, ac mae hynny'n beth cadarnhaol iawn.”

Ychwanegodd Lili Bacciochi: "Roedd yn brofiad da iawn. Mi gawson ni gyfle i siarad efo pobl sy'n gweithio yn y maes a holi sut mae dechrau arni yn y diwydiant. Hefyd, mi ddwedon nhw y basen nhw'n taro golwg ar ein portffolios, ac mi fydd hynny'n ddefnyddiol iawn i ni.”

Meddai Tom Barry: "Roedd yn wythnos o waith caled ond yn addysgiadol iawn, mi ddysgais i lawer, mi wnes i feithrin sgiliau newydd a chodi hyder, a gweithio gyda thîm a phobl broffesiynol o'r diwydiant.

"Roedd hi'n braf i gael profiad o weithio y tu ôl i'r llenni fel rhywun o'r diwydiant go iawn.”