Cogydd o Ynys Môn yn cipio gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Mae Siôn Wyn Owen, cogydd addawol o Lanfachraeth wedi ennill gwobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2021' Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith, Grŵp Llandrillo Menai.

Roedd yn un o'r deg prentis ardderchog a enillodd wobrau 'Prentis y Flwyddyn' mewn gwahanol feysydd neu ddiwydiannau, yn dilyn arolwg cyhoeddus ar-lein.

Daeth panel o arbenigwyr dysgu seiliedig ar waith o Hyfforddiant Arfon Dwyfor (ADT), Grŵp Llandrillo Menai a Hyfforddiant Gogledd Cymru (NWT) ynghyd, a dewiswyd Siôn fel enillydd gwobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2021'.

Noddir Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru gan Babcock International Group, cyflenwr rhyngwladol sy'n rhedeg rhaglen Brentisiaeth Peirianneg Awyrennaeth yn RAF y Fali mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai.

Wrth sôn am y wobr, dywedodd Siôn:

"Fy uchelgais cyntaf oedd bod yn gerddor ond mae'n anodd ennill bywoliaeth o hynny, felly mi ges i swydd yn golchi llestri," Pan oeddwn i'n golchi llestri roeddwn i'n gallu gweld y cogyddion wrth eu gwaith ac mi ddechreuais i gael diddordeb yn eu gwaith, a meddwl hoffwn i fod yn gogydd hefyd.

Rydw i wedi magu llawer o hyder ar y brentisiaeth, a'r bwriad rŵan ydy mynd ymlaen i ddilyn cwrs Prentisiaeth Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, i weithio'n galed, datblygu a dysgu cymaint ag y galla i.

Rhyw ddydd, mi hoffwn i fod yn berchen ar fy mwyty fy hun, a Sylvia fydd enw'r bwyty ar ôl fy nain a wnaeth f'ysbrydoli i ddilyn fy mreuddwydion a hyfforddi i fod yn gogydd."

Mae Siôn wedi hen arfer ag ennill gwobrau, yn 2019 enillodd gystadleuaeth flynyddol bwyd môr 'Seafish' a gynhelir yn ystod 'Wythnos Bwyd Môr'.

Ymunodd Siôn â thîm Ty'n Rhos Country House Hotel yn Saron ger Caernarfon yn ddiweddar. Dywedodd ei gyflogwr newydd a Rheolwr Berchennog y Gwesty, Laura Murphy:

"Rydym yn falch iawn dros Siôn, mae'r wobr hon yn hwb arbennig iddo ac i'w yrfa. Mae o'n aelod newydd o dîm Ty'n Rhos, ac rydym yn edrych ymlaen at ei weld yn datblygu ac yn dysgu sgiliau newydd yma. Rydym yn westy gwledig gyda thŷ bwyta o safon uchel, felly bydd yn dysgu ac yn perffeithio arddulliau coginio clasurol Ffrengig, ac arddulliau cyfoes."

Meddai Paul Bevan, Uwch Gyfarwyddwr – Datblygiadau Masnachol Busnes@LlandrilloMenai, aelod o'r panel o arbenigwyr a ddewisodd Siôn fel 'Prif Brentis y Flwyddyn':

"Roedd dewis prentis y flwyddyn eleni o blith yr holl ymgeiswyr arbennig yn anodd iawn - roedd pob un ohonyn nhw'n haeddu ennill.

"Roedden ni fel beirniaid yn chwilio am unigolyn oedd yn ymgorffori nodweddion prentis da. Mae Siôn yn berson ifanc proffesiynol yn ei faes, ac mae'n parhau i ddatblygu ei sgiliau ac i hyrwyddo prentisiaethau i bobl eraill. Dylai Siôn fod yn arbennig o falch o'i gyflawniad oherwydd yn ogystal â gwobr 'Prentis y Flwyddyn - Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol', enillodd wobr 'Prentis y Flwyddyn - Lletygarwch' hefyd.

"Mae blwyddyn academaidd 2019-2020 wedi bod yn heriol iawn i'n prentisiaid, yn enwedig i rai fel Siôn sydd yn gweithio yn y sector Lletygarwch. Pan benderfynon ni gynnal Gwobrau Prentisiaethau eleni ar-lein - doedd neb yn credu y bydden ni'n derbyn dros 6,500 pleidlais - rydym wrth ein boddau gyda'r ymateb.

Neu os hoffech chi neu aelod o'r teulu ganfod rhagor am Brentisiaethau ffoniwch 08455 460 460 neu ewch i www.gllm.ac.uk/apprenticeships.

Dewch o hyd i'ch cwrs