Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Buddugoliaeth i fyfyriwr mewn rownd derfynol am yr ail flwyddyn yn olynol!

Llwyddodd myfyriwr o'r adran cerbyd modur, sy'n astudio yng Nghanolfan Technoleg Cerbydau Modur (CAT) Coleg Llandrillo yn Y Rhyl, i ennill medal yn rownd derfynol genedlaethol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru... am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gofynnwyd i wyth unigolyn fynd i'r afael ag amrywiaeth o heriau gwahanol o fewn amser penodol yn ystod y rownd derfynol llawn tensiwn a gynhaliwyd eleni yng ngholegau 'r ymgeiswyr dan amodau prawf, a hynny oherwydd y pandemig.

Dangosodd Robat Owen, prentis 20 oed o Amlwch, ei sgiliau yn erbyn saith o'r myfyrwyr gorau o Gymru ym maes ail-orffennu ceir, ac enillodd fedal efydd.

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Robat ennill medal yn y cystadlaethau cenedlaethol, enillodd fedal arian y llynedd. Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru'n gyfres o ddigwyddiadau a gefnogir gan Lywodraeth Cymru er mwyn dathlu sgiliau galwedigaethol ac yn rhan o'r gystadleuaeth fyd-eang WorldSkills.

Mae Robat yn gweithio i Williams Classics, Tywyn, Abergele ac yn cyfuno ei ymrwymiadau gwaith â'i hyfforddiant ar gampws y Rhyl. Ar hyn o bryd mae'n astudio ar y cwrs dysgu seiliedig ar waith Lefel 3 mewn Ailorffennu (IMI).

Meddai Robat: "Rwyf wir yn falch i fod wedi ennill medal arall yn y rownd derfynol. Er fy mod i'n gweithio yn y diwydiant cerbydau modur ar hyn o bryd, hoffwn fynd ymlaen i'r diwydiant awyrennau yn y dyfodol. Rydw i'n ffodus bod y sgiliau rydw i wedi'u dysgu yn y coleg yn rhai trosglwyddadwy."

Dywedodd ei diwtor Ben King: "Rydym yn falch iawn â chanlyniad Robat eto eleni. Mae yn fyfyriwr ymroddedig gyda llawer o dalent ac rwyf yn rhagweld bod dyfodol disglair o'i flaen. Mae dwy fedal mewn dwy flynedd yn y rownd derfynol yn gyflawniad arbennig. Mae hyn yn dilyn llwyddiant dau o'n cyn-fyfyrwyr yn ddiweddar yn ennill medalau aur ac arian yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau'r DU..

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Cerbydau Modur ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl, ffoniwch 01745 354 797.

E-bost: enquiries.rhyl@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk