MYFYRWYR YN DYLUNIO LOGO NEWYDD ACADEMI GOFALWYR IFANC

Trefnwyd cystadleuaeth i fyfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Menai yn ddiweddar i ddylunio logo newydd a brandio ar gyfer Academi Gofalwyr Ifanc CiC.

Gofynnwyd i fyfyrwyr ail flwyddyn cwrs Lefel 3 i ddylunio brandio a logo ar gyfer yr Academi i Ofalwyr Ifanc CiC (YCA). Mae'r YCA yn sefydliad nid er elw yng Ngogledd Cymru, sy'n cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu i ofalwyr ifanc yng Nghymru. Lluniwyd y syniadau a'r cysyniadau gwreiddiol yn dilyn sgyrsiau gyda gofalwyr ifanc, a gwaith y myfyrwyr wedyn oedd datblygu'r syniadau ymhellach.

Sindy Astrauskite oedd enillydd y gystadleuaeth a bydd ei dyluniadau'n cael eu defnyddio gan Academi Gofalwyr Ifanc.

Cyflwynwyd bwrsarïau i'r myfyrwyr am gymryd rhan ar ffurf talebau, diolch i nawdd gan Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Cyflwynwyd £75 i'r enillydd, a £60 i Sophie Gerrard am ddod yn ail. Daeth Dion Jones a Leah Freeman yn gydradd trydydd ac ennill £30 yr un. Cyflwynwyd £15 i bob un o'r cystadleuwyr eraill.

Dywedodd Soo Rees-Jones, Arweinydd Rhaglen Lefel 3 Celf a Dylunio / Blwyddyn 2,

"Mi wnaeth y myfyrwyr fwynhau'r cyfle i weithio ar frîff byw Academi Gofalwyr Ifanc. Mae hi wedi bod yn wych i weithio ochr yn ochr â myfyrwyr ar eu syniadau a gweld y syniadau hynny'n datblygu'n ddyluniadau proffesiynol."

Meddai, "Mae briffiau byw yn elfen ychwanegol ardderchog i'r rhaglen astudio, maen nhw'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael profiad o'r diwydiant creadigol ynghyd â disgwyliadau cwsmeriaid. Rydym yn hynod ddiolchgar i Academi Gofalwyr Ifanc am gynnig y cyfle hwn i'n myfyrwyr!"

Meddai Dr Dee Gray, Cyfarwyddwr YCA, "Rydym wedi cael ein plesio'n fawr ag agwedd broffesiynol a safon gwaith yr artistiaid ifanc hyn. Mae'r prosiect wedi cyffroi'r gofalwyr ifanc a chwaraeodd ran yn y gwaith, maen nhw wrth eu boddau i weld eu syniadau'n dod yn fyw. Mae cydweithio â Choleg Menai wedi bod yn wych. Rydym eisoes wedi dechrau cynllunio prosiect newydd gyda Soo Rees-Jones, ac mae hi wedi bod yn bleser cydweithio â hi."

Dewch o hyd i'ch cwrs