Adborth Cadarnhaol gan Fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai

Mae myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai wedi rhoi eu sêl bendith i ddysgu ar-lein mewn 'Arolwg Myfyrwyr' diweddar. Roedd 93% o'r dysgwyr o'r farn bod safon y gwersi ar-lein yn dda.

Mae darlithwyr wedi bod yn defnyddio technoleg i gyflwyno amserlen ar-lein ers mis Rhagfyr, ac mae'r dysgwyr yn astudio gartref. Diolch i fuddsoddiad sylweddol gan y Grŵp mewn technoleg, roedd modd i 1,000 o ddysgwyr ddefnyddio Chromebooks a dyfeisiadau symudol i gysylltu â'u tiwtoriaid o'u cartrefi yn ystod y pandemig.

Eglurodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai:

Rydym wrth ein boddau gydag adborth cadarnhaol dysgwyr i'r trefniadau addysgu ar-lein eleni. Mae ein staff wedi manteisio ar y dechnoleg ac mae'r adborth yn dangos eu bod yn cynnig cymorth arbennig i ddysgwyr.

Rydym wedi croesawu dysgwyr yn ôl i'r coleg i gwblhau asesiadau ymarferol yn ddiweddar ac edrychwn ymlaen at agor ein drysau i bob dysgwr ar 12 Ebrill. Hoffwn bwysleisio y byddwn yn parhau i gynnig cefnogaeth i bob dysgwr ar-lein ac yn y coleg i gyflawni eu cymwysterau eleni.

I gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau rhithwir a'r cyrsiau sy'n dechrau fis Medi ewch i'r wefan ar www.gllm.ac.uk Gallwch hefyd gysylltu â'r llinell cyngor ar gyrsiau ar 01492 542 338 yn achos Coleg Llandrillo, 01758 701 385 yn achos Coleg Meirion-Dwyfor, a 01248 383 333 yn achos Coleg Menai.

Dewch o hyd i'ch cwrs