Partneriaeth Newydd Gyffrous rhwng Rondo Media a Choleg Menai

Cyn hir bydd Coleg Menai a Rondo Media, y cwmni cynhyrchu sy'n gyfrifol am y gyfres deledu boblogaidd 'Rownd a Rownd', yn cychwyn ar bartneriaeth newydd gyda'i gilydd.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau ym maes Celfyddydau Creadigol, Cyfryngau a Gwallt a Harddwch yng Ngholeg Menai yn cael profiad gwerthfawr o'r diwydiant drwy weithio ochr yn ochr â thîm Rondo Media.

Bydd y myfyrwyr yn treulio diwrnod yn stiwdio 'Rownd a Rownd' yn Llangefni, a byddant hefyd yn cael eu mentora ymlaen llaw ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau er mwyn cefnogi eu dealltwriaeth o weithio ar set deledu broffesiynol.

Bydd y rolau y bydd y myfyrwyr yn cael profiad ohonynt yn amrywio o waith actio i fod yn dechnegwyr sain, gweithredwyr camerâu, cyfarwyddwyr, golygyddion, ac artistiaid coluro a thrin gwallt.

Y gobaith yw cynnal y prosiect ddwywaith y flwyddyn, unwaith yn yr hydref ac unwaith yn y gwanwyn – gan roi digon o gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan.

Dywedodd Fflur Rees Jones, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai, "Rydym yn hynod gyffrous i weithio gyda Rondo Media ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am roi'r cyfle gwych hwn i'n myfyrwyr."

Ychwanegodd, "Bydd y profiadau a gaiff ein myfyrwyr yn werthfawr tu hwnt, ac yn sicr o gymorth iddynt wrth fynd ati i chwilio am waith ar ôl gadael y coleg."

Dywedodd Cynhyrchydd Gweithredol Rownd a Rownd, Berwyn Rees: "Mae Rownd a Rownd yn gyflogwr pwysig i weithwyr y diwydiant teledu yng Ngogledd Cymru. Wrth i ni ddechrau ar y bartneriaeth bwysig hon gyda Choleg Menai, gobeithio y gallwn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr a dangos iddynt y cyfleoedd gwaith sydd ar gael yn y sector cyffrous hwn."


Dewch o hyd i'ch cwrs