Ydych chi wedi gwneud cais i'r coleg eto?

Mae tri choleg Grŵp Llandrillo Menai, sef Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai, yn derbyn ceisiadau ar gyfer tymor Medi 2021 ar hyn o bryd, ac mae llawer iawn yn cofrestru i ddilyn cyrsiau yn y colegau.

Yn y tri choleg, ceir cannoedd o gyrsiau, yn gymwysterau BTEC, cymwysterau Lefel A, prentisiaethau a chyrsiau gradd – rhywbeth at ddant pawb ac i'ch helpu i gyrraedd eich potensial.

Efallai eich bod chi ym mlwyddyn 11 ac yn pendroni beth i'w wneud ar ddiwedd eich cwrs TGAU? Ydych chi'n ailfeddwl am eich cynlluniau i fynd i brifysgol ac yn ystyried dilyn cwrs gradd yn agosach i'ch cartref? Neu efallai eich bod chi wedi canfod diddordeb newydd yn ystod y cyfnod clo ac eisiau astudio pwnc yr ydych wedi gwirioni arno?

Yn 2020, er gwaetha'r pandemig, llwyddodd myfyrwyr ar ddeuddeg campws y Grŵp i gyflawni nodau personol eithriadol.

  • l Cafodd Sohaib Hassan radd A* yn ei Hanes Lefel A ar ôl astudio at y Lefel A lawn mewn dim ond 12 mis. Yn sgil hyn, cafodd le diamod ym Mhrifysgol Rhydychen.
  • ⁠Roedd Lucy Sharpe, sy'n dilyn cwrs gradd yn y Cyfryngau, ar ben ei digon pan gafodd ei dewis i weithio ar raglen deledu fwyaf y flwyddyn yn y Deyrnas Unedig: 'I'm a Celebrity…Get Me Out of Here'!
  • l Enillodd y Llysgennad Myfyrwyr, Tirion Thomas, sydd newydd gwblhau cwrs Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau, wobr "Arwr Tawel" Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd ymhlith y myfyrwyr, dangosodd dysgwyr ledled Grŵp Llandrillo Menai eu bod yn cymeradwyo'r grŵp o golegau, gyda'r mwyafrif llethol yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi'r hyblygrwydd a'r gefnogaeth a gawsant gan eu tiwtoriaid yn ystod pandemig Covid-19. Mae ystadegau’r arolwg yn adlewyrchu'r adborth rhagorol a gafwyd gan y dysgwyr. Pan ofynnwyd iddynt am eu barn am y coleg yn gyffredinol, dywedodd 98.2% o’r myfyrwyr ei fod yn "dda' neu'n "dda iawn".

Ydych chi'n barod i wneud cais? I'ch helpu i benderfynu, bydd y Grŵp yn cynnal digwyddiad agored rhithwir drwy gydol yr haf. O gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref, cewch ddysgu rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael. Yn ogystal, cewch wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi! Ewch i'n gwefan heddiw ar gllm.ac.uk neu anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan iawn!

Dewch o hyd i'ch cwrs