Myfyriwr Glynllifon yn ennill gwobr "Myfyriwr y Flwyddyn" y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Daisy Bell o Borthmadog wedi cipio gwobr fawreddog Myfyriwr y Flwyddyn gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Cyflwynwyd y gwobrau mewn cyfarfod Cofid-ddiogel yng Ngogledd Cymru gan Gadeirydd Rhanbarthol y Gymdeithas, Mr John Roe.

Dyfarnwyd y wobr i Daisy am ei gwaith caled a'i chymhelliant wrth astudio ei Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad yng Ngholeg Glynllifon. Ym mis Medi mae hi'n dechrau astudio cadwraeth bywyd gwyllt ym Mhrifysgol Bangor.

Dywedodd Jeff Jones, Darlithydd Coedwigaeth yng Nglynllifon. “Rhoddir y wobr hon i fyfyrwyr am eu gwaith caled, dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Daisy wedi bod yn llawn cymhelliant, yn frwdfrydig ac wedi ennill rhagoriaeth ym mhob uned. Bydd Daisy yn astudio ym Mhrifysgol Bangor eleni a dymunwn yn dda iddi gyda’i hastudiaethau yn y dyfodol, hoffwn hefyd ddiolch i'r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol am y wobr. ”

“Roedd yn bleser pur gweithio ac addysgu Daisy, mae ganddi ddyfodol disglair iawn yn y sector cadwraeth bywyd gwyllt.”

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Coleg Glynllifon: www.gllm.ac.uk

01286 830 261 e-bost: enquiries.glynllifon@gllm.ac.uk

Dewch o hyd i'ch cwrs