Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-fyfyriwr yn rhagori wrth ddychwelyd i goginio ar y Great British Menu!

Mae cyn-fyfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo o Goleg Menai sy'n ymroddedig i ddathlu cynnyrch Cymraeg ar ei fwydlenni wedi cael ei ddewis unwaith eto i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth goginio boblogaidd y BBC, y 'Great British Menu'.

O'r holl gystadlaethau coginio sydd ar ein sgriniau, gellir dadlau mai'r Great British Menu yw'r orau un. Bob blwyddyn, bydd criw o gystadleuwyr, yn cynnwys cogyddion mwyaf cyffrous y wlad, yn cymryd rhan ac nid yw'r gyfres ddiweddaraf yn eithriad.

Yn cystadlu am yr eildro, mae Prif Gogydd a Chyfarwyddwr Bwyty'r Beach House, sydd wedi ennill seren Michelin, ar Benrhyn Gŵyr. Cychwynnodd Hywel ar ei siwrne yn adran Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Menai ym Mangor, cyn mynd i weithio yn y Lanesborough Hotel yn Llundain. Ers hynny, mae wedi cyd-weithio â chogyddion amlwg, yn cynnwys Simon Radley yng ngwesty'r Grosvenor yng Nghaer, Shane Hughes yn Neuadd Ynyshir, Paul Heathcote ym Mwyty Longridge a Steven Smith yn Freemasons.

Ar y gyfres ddiwethaf, cynrychiolodd Hywel Gymru yn wythnos olaf y gystadleuaeth fel un o wyth yn y rownd derfynol, a gystadlodd i gael dysgl i'r wledd olaf.

Dechreuodd cyfres 2021 o Great British Menu neithiwr (dydd Mercher 24 Mawrth) ar BBC Dau. Bydd tair pennod yr wythnos am wyth wythnos, â phob gwres rhanbarthol, cyn wythnos y rowndiau terfynol sy'n gorffen gyda'r Wledd.

Rydym yn dymuno'r gorau i Hywel yn y gyfres ddiweddaraf!

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Menai, ewch i www.gllm.ac.uk/lletygarwch