Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ymestyn Cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. £1500 ar gael i TI!

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch iawn o gyhoeddi ei bod yn ymestyn cynllun yr Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd yn cychwyn yn y Brifysgol yn Medi 2021.

Ysgoloriaeth gwerth £500 y flwyddyn yw’r Ysgoloriaeth Cymhelliant.

Bydd yr Ysgoloriaeth Cymhelliant, gwerth £1,500 yn cael ei gynnig i BOB myfyriwr sy’n ymrwymo i astudio 40 credyd yn y Gymraeg mewn prifysgol yng Nghymru– ym mha bynnag bwnc y maent yn dymuno ei astudio

Wrth gwrs, rhaid i'r cwrs mae pob myfyriwr yn obeithio ei astudio fod ar wefan y Coleg Cymraeg wrth edrych drwy'r 'chwilotydd cwrs'.

Yn fwy penodol i fyfyrwyr fydd yn dechrau eu cwrs gradd eleni gyda Grŵp Llandrillo Menai, mae'r cyrsiau isod yn gymwys i dderbyn Ysgoloriaeth -

  • BA/FdA Rheolaeth Busnes (Dolgellau)
  • BA/FdA Iechyd a Gofal Cymdeithasol (CMD)
  • FdSc Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)) (CMD)
  • BSc/FdSc Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon) (CLl)

Mae’r wybodaeth yma i’w weld ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol!

Mae cyfle i fyfyrwyr ymgeisio drwy ffurflen gais yn uniongyrchol ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Os hoffech ragor o wybodaeth, neu os hoffech help i lunio’r cais, cysylltwch â Swyddogion Cangen Llandrillo Menai ar:

colegcymraeg@gllm.ac.uk

Y cyntaf i'r felin fydd hi! Pob lwc!

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol is delighted to announce that they are extending the Initiative Scholarships scheme for those students startingat University in September 2021

The Initiative Scholarship is a £500 a year scholarship. It will be offered to ALL students who commit to studying 40 credits in Welsh in a university in Wales – in whichever subject they wish to study.

Remember, the course that every student hopes to study must be on the Coleg Cymraeg website when looking through the 'course finder'.

More specifically to students who will start their degree course this year with Grŵp Llandrillo Menai, the courses below are eligibleof the Scholarship –

● BA / FdA Business Management

(Dolgellau)

● BA / FdA Health and Social Care (CMD)

● FdSc Sports Science (Outdoor Activities) (CMD)

● BSc / FdSc Sports Science (Sports Coaching) (CLl)

This information is on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol website. Students can now apply through an application form directly on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol website (application is in welsh only).

If you’d like more information or require help in filling the application form, please contact Llandrillo Menai Branch Officers on: colegcymraeg@gllm.ac.uk

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol is delighted to announce that they are extending the Initiative Scholarships scheme for those students startingat University in September 2021

The Initiative Scholarship is a £500 a year scholarship. It will be offered to ALL students who commit to studying 40 credits in Welsh in a university in Wales – in whichever subject they wish to study.

Remember, the course that every student hopes to study must be on the Coleg Cymraeg website when looking through the 'course finder'.

More specifically to students who will start their degree course this year with Grŵp Llandrillo Menai, the courses below are eligibleof the Scholarship –

● BA / FdA Business Management

(Dolgellau)

● BA / FdA Health and Social Care (CMD)

● FdSc Sports Science (Outdoor Activities) (CMD)

● BSc / FdSc Sports Science (Sports Coaching) (CLl)

This information is on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol website. Students can now apply through an application form directly on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol website (application is in welsh only).

If you’d like more information or require help in filling the application form, please contact Llandrillo Menai Branch Officers on: colegcymraeg@gllm.ac.uk