Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Dolgellau yn derbyn Ysgoloriaeth gradd Prifysgol Bangor gan Gyngor Gwynedd.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, bod un o fyfyrwyr lefel A Dolgellau, sef Ceri Mai Jones wedi derbyn ysgoloriaeth gan Brifysgol Bangor a Chyngor Gwynedd i astudio Cyfrifiadureg o fis Medi ymlaen.

Tra bydd Ceri’n astudio, mi fydd hi hefyd yn gweithio i adran Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn canolbwyntio ar seibr ddiogelwch. Mae’r ysgoloriaeth yn golygu, na fydd rhaid i Ceri dalu unrhyw ffioedd dysgu, ac mi fydd hi hefyd yn derbyn cyflog wrth astudio ac yn gweithio.

Meddai Ceri Mai Jones –

“Mae hwn yn gyfle gwych, mi roeddwn i wedi cael fy nerbyn i astudio Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Lerpwl, diolch i anogaeth fy nhiwtor yn Nolgellau, Hugh Hughes, mi wnes i ymgeisio am yr ysgoloriaeth gyda Chyngor Gwynedd, ac mi fues i’n llwyddiannus.”

Ychwanegodd –

“Mae cychwyn gyrfa mewn addysg uwch, heb orfod poeni am gostau ffioedd yn hollol wych, ac mi fyddai’n derbyn cyflog yn y broses hefyd. Dwi’n teimlo’n lwcus ofnadwy o gael y cyfle yma i ddatblygu fy sgiliau cyfrifiadurol, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn maes sydd yn datblygu’n gyflym. Hefyd dwi’n teimlo’n freintiedig i fod yn un o 2 ferch sy’n gweithio yn yr adran gyfrifiadurol i’r ACGCC a dwi’n gobeithio gweld y nifer o ferched yn y maes yma yn cynyddu.”

Meddai Huw Hughes, darlithydd Lefel A Cyfrifiadureg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau.

“Mae gweld myfyrwyr yn llwyddo fel hyn yn galondid mawr i mi. Mae ymroddiad a gwaith caled Ceri, unwaith eto, wedi ei dalu ar ei ganfed. Mae’r math yma o gyfle yn amhrisiadwy, byddai Ceri wedi gadael gogledd Cymru fel arall. Mae cadw pobol fel Ceri, gyda’r sgiliau uwch hyn, mewn maes pwysig yn hynod o bwysig. Da iawn ti Ceri”.

Manylion am ein cwrs Lefel A Cyfrifiadura - YMA

Ydych chi'n barod i wneud cais? I'ch helpu i benderfynu, bydd y Grŵp yn cynnal digwyddiad agored rhithwir drwy gydol yr haf. O ddiogelwch eich cartref, cewch ddysgu rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael. Yn ogystal, cewch wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi! Ewch i'n gwefan heddiw ar gllm.ac.uk neu anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk.