Myfyriwr Lefel A Dolgellau, yn cael ei dewis yn aelod o Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Cymru ar gyfer 2021-22

Mae Llio Parry, myfyrwraig Lefel A mewn Bioleg, Daearyddiaeth ac Addysg Gorfforol wedi ei dewis yn ddiweddar yn aelod o Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Cymru ar gyfer 2021-22.

Mae cael eich dewis yn cydnabod y rhai sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol at raglen y Llysgenhadon Ifanc yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Mae’r Grŵp Llywio Cenedlaethol ar gyfer Cymru’n cydnabod y Llysgenhadon Ifanc gorau un ym mhob cwr o’r wlad. Mae’r grŵp yn cyfarfod pum gwaith y flwyddyn, ond yn parhau i gyfathrebu’n rheolaidd â’i gilydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r grŵp yn cael cyfle i ymgynghori â Chwaraeon Cymru, yr Youth Sport Trust a phartneriaid eraill ar fentrau neu syniadau newydd, a chyflwyno llais pobl ifanc.

Maent hefyd yn trefnu ac yn cyflwyno cynhadledd genedlaethol flynyddol y Llysgenhadon Ifanc Aur. Mae aelodau’r Grŵp Llywio’n cael hyfforddiant ychwanegol drwy gyfrwng yr Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol, sy’n cynnig gweithdai mewn sgiliau fel hwyluso, rhwydweithio, gwaith tîm a chyfathrebu.

Dywedodd Hannah Medi Hughes Swyddog Ymgysylltu Rygbi GLLM.

“Rydym yn hynod o falch o weld Llio yn cael ei dewis i fod yn aelod o’r grŵp, pwysig hwn. Mae hyn yn brawf pellach o ymroddiad Llio, a'i gwaith caled yn ystod y misoedd diwethaf.”

Ychwanegodd.

“Yn goron ar y cyfan, mae Llio hefyd wedi ei dewis yn ddiweddar i garfan Criced Cymru dan 18 oed ac yn hyfforddi a chwarae i Glwb Criced Dolgellau ac wedi derbyn cefnogaeth gan Gronfa Cofio Robin. Rydym yn estyn ein llongyfarchiadau i Llio. Da iawn ti”.

Dywedodd Llio Parry.

“Mae chwaraeon wastad wedi bod yn rhan fawr o fy mywyd. Mae hi’n braf iawn ymgymryd â chyfrifoldebau gwahanol, lle gallaf helpu’r gymuned a chyd-weithio gyda phobol o gefndiroedd gwahanol.

Dewch o hyd i'ch cwrs