Myfyrwyr o'r coleg wedi eu Dewis yn Swyddogol ar gyfer Cystadleuaeth Creadigol Rhyngwladol Llundain

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Creadigol yng Ngholeg Llandrillo yn dathlu ar ôl i’w prosiect graffeg ddigidol diwedd blwyddyn gael ei ddewis yn swyddogol ar gyfer cystadleuaeth Greadigol Llundain 2021, gan guro cystadleuaeth ffyrnig o bedwar ban byd.

Mae'r naw myfyriwr yn astudio ar y cyrsiau Celf a Dylunio Sylfaen, AS a lefel A Graffeg yng nghampysau Rhyl a Llandrillo-yn-Rhos y coleg. Cydnabuwyd eu prosiect cydweithredol - o dan y teitl "Portraits" - yn y categori "Darlunio (Graffig)" ac mae'n gasgliad eclectig o bortreadau a hunan-bortreadau. Creodd y myfyrwyr y darluniadau digidol gan ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd, ar gyfrifiaduron llechi, gliniaduron a chyfrifiaduron.

Mae darlunio digidol yn ffurfio rhan o waith cwrs y myfyrwyr, gan arwain at wneud cais i'r brifysgol.

Dywedodd Dewi Hughes, tiwtor Coleg, sydd hefyd yn Gymrawd yng Nghymdeithas Siartredig Dylunwyr ac sydd â deugain mlynedd o brofiad ym maes dylunio graffig fasnachol a'r byd addysg: "A hwythau ar fin mynd i brifysgol neu i fyd gwaith, mae arddangos eu creadigrwydd ar lwyfan byd-eang yn brofiad rhagorol i'n myfyrwyr."

"Hoffwn longyfarch pob aelod o dîm y myfyrwyr am eu prosiect ysbrydoledig. Mae'r wobr wedi cadarnhau'r gydnabyddiaeth ryngwladol o waith yr adran Celfyddydau Creadigol yma yng Ngholeg Llandrillo.

Ymhlith y myfyrwyr llwyddiannus mae: Matilda Crossley o Gonwy; JD Dearden (Bae Cinmel); Caitlin Millership (Llandrillo-yn-Rhos) Hollie Williams (Bae Colwyn); Jade Thomas (Hen Golwyn); Bobbi-Lea-Wood (Hen Golwyn); Fflur Mai Mercer Roberts (Llanberis); Evie Roberts (Rhyl) a Bethanie Morrlle (Gronant).


Mae cystadleuaeth Greadigol Ryngwladol Llundain (LICC) yn crynhoi'r artistiaid a'r dylunwyr mwyaf blaengar ac arloesol o bedwar ban byd i un platfform rhyngwladol. Bob blwyddyn mae'n croesawu miloedd o gystadleuwyr creadigol o dros 80 gwlad o gwmpas y byd.

Mae ei genhadaeth yn glir: cydnabod a gwobrwyo talentau mwyaf ffres a blaengar o bedwar ban byd ar draws chwe phrif gategori: Pensaernïaeth, Ffoto/Fideo, Celf, Dylunio Graffig, Mewnol a Chynnyrch.

Gall yr amlygiad digynsail i gyfryngau yn fyd-eang, a gwledd o gyfleoedd amhrisiadwy, helpu cryfhau proffiliau'r ymgeiswyr a chymryd eu gyrfaoedd proffesiynol i'r lefel nesaf.

I weld cyflwyniadau'r myfyrwyr, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.licc.uk/winners/winner.php?eid=2-28219-21&OS=true

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Celfyddydau Creadigol sydd ar gael ar draws holl gampysau Coleg Llandrillo y mis Medi hwn, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Dewch o hyd i'ch cwrs