Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Arddangosfeydd Celf Coleg Menai yn Cael eu Dangos Ar-lein

Mae myfyrwyr Celf yng Ngholeg Menai yn arddangos eu gwaith diwedd blwyddyn yn rhithwir.

Mae'r myfyrwyr sydd yn astudio ar y Radd Sylfaen mewn Celf a Dylunio (FdA), y Radd Celf Gain BA (Anrhydedd) a'r Cwrs Sylfaen Celf, yn arddangos eu gwaith ar blatfform rhithwir.

Mae arddangosfeydd blwyddyn derfynol fel arfer yn cael eu cynnal ar safleoedd y coleg, ond oherwydd y pandemig COVID-19, ni fu hyn yn bosib am flwyddyn arall.

Dywedodd Paul Edwards, Rheolwr y Celfyddydau Creadigol yng Ngholeg Menai: "Mae'n wych fod ein myfyrwyr o hyd yn medru arddangos eu gwaith celf ardderchog. Mae'n destun siom na fedrwn gynnal ein harddangosfeydd wyneb yn wyneb arferol - ond bydd yr arddangosfeydd rhithwir yn rhoi cyfle ardderchog i'n myfyrwyr arddangos eu gwaith a'u talent."

Ychwanegodd. "Dangos yr arddangosfeydd rhithwir amrywiaeth o waith, o Gelf Gymwysedig i Gelf Gain, ac mae'n dangos ymrwymiad aruthrol y staff a'r dysgwyr yn ystod y cyfnod hwn."

I edrych ar yr Arddangosfa Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio (FdA), cliciwch yma.

I edrych ar yr Arddangosfa BA (Anrh) Celfyddyd Gain, cliciwch yma.

I edrych ar yr Arddangosfa Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio, cliciwch yma.

Final year exhibitions are usually held physically, however, due to the COVID-19 pandemic, this has not been possible for another year.

Paul Edwards, Programme Manager for Creative Arts at Coleg Menai, said, “It’s fantastic that our students are still able to exhibit their great art work. It’s disappointing that we cannot hold our usual in-person exhibitions - but the virtual exhibitions will give our students a great opportunity to showcase their work and talent.”

He added, “The virtual exhibitions showcase a wide variety of work, from Applied Art to Fine Art, and shows the tremendous dedication of both the staff and learners during this time.”.

To view the Foundation Degree in Art and Design (FdA) Exhibition, click here.

To view the BA (Hons) Fine Art Exhibition, click here.

To view the Foundation Art Course Exhibition, click here.

Final year exhibitions are usually held physically, however, due to the COVID-19 pandemic, this has not been possible for another year.

Paul Edwards, Programme Manager for Creative Arts at Coleg Menai, said, “It’s fantastic that our students are still able to exhibit their great art work. It’s disappointing that we cannot hold our usual in-person exhibitions - but the virtual exhibitions will give our students a great opportunity to showcase their work and talent.”

He added, “The virtual exhibitions showcase a wide variety of work, from Applied Art to Fine Art, and shows the tremendous dedication of both the staff and learners during this time.”.

To view the Foundation Degree in Art and Design (FdA) Exhibition, click here.

To view the BA (Hons) Fine Art Exhibition, click here.

To view the Foundation Art Course Exhibition, click here.