British Wool yn cyhoeddi Elis Ifan Jones fel enillydd rhaglen ddatblygu Cymru.

Cyhoeddwyd mai Elis Ifan Jones o Llanddeiniolen, Caernarfon, sy’n astudio cwrs Amaethyddiaeth Lefel 3 BTEC yng Ngholeg Glynllifon fel enillydd rhaglen Hyfforddi a Datblygu newydd British Wool.

Lansiwyd y Rhaglen Hyfforddi a Datblygu Cneifio British Wool newydd yn gynharach eleni sy'n cynnig cyfle i un enillydd o bob gwlad yn y DU ennill 12 mis o hyfforddiant yn ogystal â phecyn gwobr Cneifio Lister gwerth £500.

Ar ddechrau'r rhaglen 12 mis, bydd yr agwedd hyfforddi yn cynnwys mynychu cwrs cneifio peiriant Gwlân Prydeinig, wedi'i ddilyn gan gwrs gêr, cwrs trin gwlân. Bydd yr agwedd ddatblygu yn rhoi cyfle i Elis gael cyngor gan hyfforddwyr cneifio British Wool profiadol a hefyd yn cael y cyfle i ddysgu gan rhai o gontractwr cneifio mwyaf y wlad. Yn ystod y rhaglen 12 mis, bydd pedwar enillydd y DU hefyd yn ymweld â phrif swyddfa graddio gwlân British Wool’yn Bradford yn ogystal â ffatri sgwrio, er mwyn dysgu mwy am y gadwyn gyflenwi gwlân.

Dywedodd Elis -

“Fy record hyd yma yw cneifio 160 o ddefaid mewn diwrnod, rwyf bob amser wedi bod eisiau gwella fy hun a gwella fy sgiliau - credaf fy mod bellach yn barod i symud i'r lefel nesaf yn fy natblygiad cneifio. Mae'r pecyn gwobr Lister Shearing a gynigir yn y gystadleuaeth yn wych sy'n cynnwys cymaint o ddarnau defnyddiol o offer nad wyf yn berchen arnynt eto. "

Ychwanegodd Elis:

“Rwy’n credu bod cneifio yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd trwy ymweld â ffermydd eraill ac i gymdeithasu hefyd. Mae yna bob amser ddigon o hwyl i'w gael yn ogystal â'r holl chwys a gwaith caled! "

Llongyfarchiadau Elis, rydym yn falch iawn o'ch cyflawniad.

Ydych chi'n barod i wneud cais? I'ch helpu i benderfynu, bydd y Grŵp yn cynnal digwyddiad agored rhithwir drwy gydol yr haf. O gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref, cewch ddysgu rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael. Yn ogystal, cewch wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi! Ewch i'n gwefan heddiw ar gllm.ac.uk neu anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan iawn!

Dewch o hyd i'ch cwrs