Ionawr

Cais gan Grŵp Llandrillo Menai i fuddsoddi £11m yng nghampws Bangor i'w ystyried gan Gyngor Gwynedd

Gallai cynlluniau gan Grŵp Llandrillo Menai i adleoli campws Bangor i Barc Menai arwain at fuddsoddiad o oddeutu £11m er mwyn moderneiddio'r cyfleusterau dysgu a hyfforddi sydd ar gael yn lleol i bobl ifanc.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai plans for £11m investment in Bangor campus to be considered by Gwynedd Council

Plans by Grŵp Llandrillo Menai to relocate its Bangor campus to Parc Menai could lead to investment of around £11m in modernising the learning and training facilities available locally for young people.

Dewch i wybod mwy